7. Судові накази.

Опубликовано: 21.10.2018

видео 7. Судові накази.

Гавайський суд заблокував наказ Трампа про заборону в'їзду до США громадян мусульманських країн

Арт. 89.В цілях прискорення і упрощення руху справ нескладних вводиться інститут судових наказів. Суть його полягає в тому, що відповідний Адміністративний Суддя, котрий дає рух позовній заяві чи протесту, переконавшися, що позовна вимога вже в самій заяві чи протесті належно обгрунтована і удоводнена, може, не викликаючи запізвану сторону, задовольнити позов чи протест мотивованою резолюцією.


Списання палива: за нормою чи без? / Списание топлива: по нормам или без?

Властиво інститут судових наказів порушує основні засади сучасного процесу, і теоретично виправдати його не можливо. Але покликало і виправдує його саме життя. Судові накази уявляють собою дуже зручну форму спрощеного судочинства, яка тягне за собоюшвидкість його і скоре розвязання справ без порушення інтересів сторін. Вони дають можливість в дрібних справах уникнути судової процедури, звязаної для сторін ісвідків іноді з видатками, а завше з тягарем зявлення в Суд.

Первісно повстав цей інститут в Германії і Австрії в процесі кримінальнім, швидко здобувши собі там велику популярність /перед війною в Германії кількість заперечення наказів не перевищувала 6%, а в Австрії 14%/. Пізніше він перейшов і до процесу адміністративного в Прусії /другий уступ арт. 64 адміністративно-процесуальних правил/ і до російського закону 30.V.1917 р. /арт. 64/. Кодекси цивільно-процесуальні знають аналогічний інститут "примусового виконання актів".


Апеляційний суд США виніс рішення з приводу скандального наказу про мігрантів

Арт. 90-93.

Наказ мусить містити те головне, що повинно завжди бути в вироці, тобто: І/ час складення, 2/ докладне означення сторін, 3/ предмет протесту чи позову, 4/ мотиви, з яких задовольняється вимога, з наведенням відповідних артикулів закону, 5/ суть наказу. Це все необхідно для того, щоб наказ вразі незаперечення міг дати екзекутивний ефект.

Тому що наказ є властиво умовним вироком, в ньому мусить бути зазначена обставина, яка, якщо зайде, може позбавити його всякої сили. Це – небажання запізваної сторони скоритися наказові і вимога з її боку розгляду справи в судовому засіданні.На складення такої вимоги звичайно мусить бути визначений реченець. Два тижні від дня вручення наказу цілком досить. Зажадати розгляду справи в судовому засіданні може і Прокуратура, як оборонець публічних інтересів, тому і їй мусить надсилатися копія наказу.

Само собою розуміється, що позивач завжди може на бажання одержати копію наказу. Відсутність по упливі двохтижневого реченця прохання про розглядсправи в судовому засіданні, надає наказу значіння звичайного вироку, який можна оскаржити на загальних підставах.

Правила ці запозичається з закону 30.V.1917 р./арт. 66-69/. Знайомі вони і процесуальним кодексам цивільному та кримінальному.

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Credit cards shop
Карты «ОН» — это книга без переплета, состоящая из бесчисленного количества страниц. Она приглашает нас в новые приключения, каждый раз, когда мы достаем колоду «ОН». Мы находим в ней глупые истории,

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Cherkasy-trend.in.ua
Мир, в котором мы живем, полон информации и разного рода новостей. А это требует от каждого готовности быстро и адекватно реагировать на события и быть готовыми к определенным сценариям их развития.

Kharkovskiye.info
В нашем случае необходимо подбирать ключевые слова под каждый свой товар, каждое изделие. Например, вы продаете вязаный плед спицами. Сейчас я на примере покажу как это делается. Сначала мы поработаем

Сайт о талантливых жителях города
Идеи интернета вещей сегодня востребованы во многих сферах. В том числе они находят применение в городском планировании — на базе этой концепции в разных регионах мира пробуют создавать « умные»

Сайт о талантливых жителях города
В экономической литературе существуют различные взгляды по вопросу о составе методов финансирования инвестиционных проектов. Одно из основных разногласий связано с пониманием термина «проектное финансирование».

Сайты
Привет, коллеги и друзья!  Сегодня хочу рассказать, как придумать название сайта, чтоб в последствий не пожалеть о его выборе.  Стоит ли акцентировать внимание на подборе специального имени для своего

Реклама
Панель управления
Информация
rss