Акцизний податок 2017

Опубликовано: 25.10.2018

Для платників акцизного податку підготували «подарунок»: Мінфін оновив декларацію акцизного податку, форму акцизної накладної та порядки їх заповнення

Для платників акцизного податку підготували «подарунок»: Мінфін оновив декларацію акцизного податку, форму акцизної накладної та порядки їх заповнення. Зміни внесли  наказами Мінфіну від 24.04.2017 № 451  та  № 452 .

Розбиратися із нововведеннями почнемо з декларації акцизного податку (далі — декларація).

 Зміст статті:

Оновлена декларація з акцизного податку

Більшість розділів декларації змінено. Втішає лише, що зміни незначні.

У розділі А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше» уточнено графу «Код показника додатка».

До розділу Б «Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)» включено операції щодо  звільнення тютюнової сировини від сплати акцизного податку .

У розділі В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» знайшлося місце для суми пільг, застосування яких зупинено для операцій платників податків, що перебувають (проживають) та/або провадять діяльність на території населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території або на лінії зіткнення.

У розділі Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» знайшлося місце для відображення скасування роздрібного акцизу з реалізації пального.

 Матеріали за темою

Внесено також зміни до Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку.

Більшість змін до декларації має суто косметичний характер, але на деяких варто зупинитися.

Розділ Б

Починаючи з 01.01.2017 запроваджено нову акцизну пільгу для тютюнової сировини. Зокрема, від  оподаткування акцизним податком звільнено  операції із:

ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які реалізують ферментовану (перероблену) тютюнову сировину виробникам тютюнових виробів або на експорт; реалізації тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України; реалізації ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів.

Сплатити акцизний податок

доведеться в разі нецільового використання тютюнової сировини, операції із ввезення та реалізації якої звільнені від оподаткування

Такі пільги передбачає підпункт 213.3.13  Податкового кодексу України  (ПК).

У разі нецільового використання тютюнової сировини, операції із ввезення/реалізації якої звільнені від акцизного податку на підставі  підпункту 212.3.18 ПК , суб’єкт господарювання мусить нарахувати податкові зобов’язання з акцизного податку ( пп. 212.1.8 ПК ). Аби відобразити податкові зобов’язання за нецільовим використанням тютюнової сировини, рядок за кодом операції «Б7» розділу Б доповнено посиланням на  підпункт 213.3.13 ПК.

Розділ В

Платники податків, які розташовані (проживають) та/або провадять діяльність на  тимчасово окупованій  території чи території населених пунктів, розміщених на лінії зіткнення, не мають права на пільги з акцизного податку ( пп. 38.5 п. 38 підрозд. 10 розд. XX ПК ). Тобто за операціями з підакцизними товарами, до яких застосовують пільги за нормами пунктів 213.2 та 213.3, статей 225, 229 ПК, такі платники сплачують акцизний податок на загальних підставах.

Щоб платники податків з окупованої території та лінії зіткнення змогли задекларувати податкові зобов’язання за операціями з підакцизними товарами ( п. 213.2 та 213.3, ст. 225, 229 ПК) , змінили редакцію рядка за кодом операції «В17». До нього потрапила «сума пільг з операцій, визначених пунктами 213.2, 213.3 статті 213 та статтею 229 розділу VI Кодексу, застосування яких зупинено відповідно до підпункту 38.5 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX Кодексу». До графи 5 рядка за кодом операції «В17» розділу В декларації переноситимуть дані з колонок 9-11 додатка 4 до декларації «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою, гривень».

Як бачимо, уточнена декларація змушує платників спочатку відобразити пільгові операції за  пунктами 213.2 та 213.3, статтями 225, 229 ПК  у додатку 4 і визначити суму пільги, а потім відобразити суму пільги як податкове зобов’язання у розділі В.

Старий рядок за кодом операції «В17» тепер є рядком за кодом операції «В18».

Додаток 5

У графі 10 цього додатка «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів» змінено алгоритм обчислення суми акцизного податку, що підлягає сплаті з кількості втрачених марок акцизного податку. Зокрема, суму до сплати не зменшуватимуть на суму акцизного податку, сплаченого під час придбання втрачених марок акцизного податку.

Додаток 6

Починаючи з 01.01.2017  скасовано роздрібний акцизний податок  з пального. Тому суб’єкти, які реалізують пальне вроздріб, не мусять заповнювати розділ ІІ додатка 6. Винятком є виправлення помилок, допущених за звітні (податкові) періоди до 01.01.2017 ( п. 50.1 ПК).

  Уточнюють податкові  зобов’язання з роздрібного акцизу з пального у розділі ІІ додатка 6

Тому заголовок додатка 6 «Розділ ІІ» доповнили виноскою «2» такого змісту «2 Заповнюється платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні) періоди до 01 січня 2017 року». Тож розділ ІІ додатка 6 заповнюватимуть лише для уточнення минулорічних податкових зобов’язань роздрібного акцизу з пального.

У додатку 6 до декларації за податкові (звітні) періоди з 01.01.2017 значення рядка «Усього за розділами I і II» має дорівнювати значенню рядка «Усього» розділу I.

Перший звітний період

Нові форми декларацій (розрахунків) чинні для складання звітності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, у якому їх оприлюднили ( п. 46.6 ПК ).  Наказ Мінфіну від 24.04.2017 № 451  заплановано опублікувати в «Офіційному віснику України» від 06.06.2017 № 44. Базовим податковим періодом для акцизного податку є календарний місяць ( п. 223.1 ПК ). Тобто складати декларацію за оновленою формою платникам акцизного податку доведеться починаючи зі  звітного (податкового) періоду — липень 2017 року .

Отже, з основними змінами до акцизної звітності ми ознайомились. Тепер про акцизну накладну та заявку на поповнення залишку пального.

Зміни до акцизної накладної

До акцизної накладної та розрахунку коригування внесли новий тип причини «6 — виробництво пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно)».

Такий тип причини в акцизних накладних та розрахунках коригування до неї проставлятимуть виробники пального, які реалізують його в  споживчій тарі ємністю до двох літрів  (включно). Адже лише для них реалізація пального у такій ємності є об’єктом оподаткування. Для інших платників податку такі операції не є реалізацією пального ( пп. 14.1.212 ПК ).

В акцизних накладних на реалізацію пального у споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) та розрахунках коригування до них не зазначають обов’язкових реквізитів, що ідентифікують отримувача пального.

  У разі власного споживання  пального в акцизних накладних потрібно заповнювати всі обов’язкові реквізити покупця

А от в акцизних накладних на  власне споживання пального  платникам доведеться заповнювати всі обов’язкові реквізити про себе як покупця пального. У таких акцизних накладних проставлятимуть тип причини «3» — пальне відвантажено з метою власного споживання.

Вимога зазначати всі обов’язкові реквізити отримувача пального стосується й осіб, які придбавають пальне на умовах, встановлених  статтею 229 ПК . Акцизні накладні на відпуск пального у цьому випадку виписують у межах ліміту квот, встановлених Кабміном для отримувачів такого пального. У таких акцизних накладних проставляють тип причини «2», а відомості про отримувача пального зазначають відповідно до переліку підприємств, яким надано квоти на підакцизну продукцію.

Заявка на поповнення залишку пального

Форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального виклали у новій редакції. Коли порівняємо початкову форму заявки та нову, помітимо єдину їх відмінність —  позначку щодо типу причини . Зокрема, примітка 1 — для заявки на відвантаження пального за умовами, передбаченими  статтею 229 ПК ; примітка 2 — для заявок Держрезерву. Тип причини 1 і 2 проставляють у верхній лівій частині відповідного виду заявки (основна або коригуюча) замість позначки «×».

Якщо знадобиться відкоригувати показники раніше складеної і зареєстрованої заявки на поповнення (коригування) залишку пального, позначку «1» або «2» проставлятимуть у полі «коригуюча».

У заявках на поповнення (коригування) залишку пального з типом причини «1» і «2» у графі 8 проставляють цифру «0», яку переносять і до рядка 8 «Загальна сума акцизного податку». Тобто за заявками на поповнення (коригування) залишку пального з типом причини «1» і «2» залишок пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального збільшується без сплати акцизного податку.

Відколи застосовуємо оновлені форми

Використовувати оновлені форми акцизної накладної, розрахунку коригування до неї, заявки на поповнення (коригування) залишку пального платники акцизного податку з реалізації пального мають із дати набрання ними чинності. Як очікується, такою датою буде  06.06.2017  — запланована дата опублікування  наказів Мінфіну від 24.04.2017 № 451  та  № 452  в «Офіційному віснику України».

Навигация сайта
Новости
Качественная доска для террасы фасад из
Современные строительные материалы позволяют создавать удобные и надежные строения в короткие сроки и относительно недорого. Далеко не последнее место среди таких материалов занимает современная качественная

Где поменять валюту онлайн в Запорожье
В последнее время все больше и больше наших сограждан осознают, что жить стало лучше, жить, как говорится, стало веселей. Стремительны рост доходов соотечественников, обусловленной дальновидной политикой

Rivne.name
Эти производства обеспечивают почти половину вредных выбросов в атмосферу, а общий объем их менее 22 тысяч тонн, что весьма хороший показатель. Сочи – крупнейший курортный город в России. Но это и в

Кухню
Цветные кухни выглядят эффектно и легко создают настроение. А вот каким оно будет, зависит не только от выбора цвета кухни, но и от его яркости и насыщенности. Настроение интерьера кухни определяется

Kharkovchanka.com.ua
Желание работать над собой – это совершенно нормально. Если не задумываться, как стать лучше, чем ты есть, то можно многое потерять. Вообще-то все мы хорошо знаем свои слабые и сильные черты и над чем

Lutsk.name
Многие люди советуют собрать ртуть магнитом. Однако таким способом избавиться от токсичных шариков не получится. Вещество хоть и относится к жидким металлам, но является диамагнетиком, при приближении

Rivnenchanka.info/ru
Благодаря своей утончённости, восприимчивости, чувственности женщины являются удивительными созданиями. Только от них зависит, насколько будут гармоничны взаимоотношения. Мужчина играет, безусловно, важную

Ровно
Для своего сайта выбирать нужно ту тематику, в которой вы профессионал, по которой можете давать дельные советы и рекомендации. Ту тематику, которая любима вами и никогда не надоест. Теперь, когда тематика

Як скласти бізнес-план
        У Вас безліч ідей щодо започаткування власного бізнесу і ви готові перейти до рішучих дій, аби зробити Ваші мрії реальністю? Тоді наступним кроком буде складання добре продуманого

Кредит в ивано-франковске
Когда появляется потребность срочно взять кредит наличными в Ивано-Франковске, мы задаемся целью найти выгодный и доступный вариант из большого выбора предложений. Большинство мелких кредитных учреждений

Реклама
Панель управления
Информация
rss