Главная Новости

Реєстрація товарного знака на території Росії для резидентів України

Опубликовано: 22.10.2018

Мінімальна вартість реєстрації товарного знака (торгової марки) в Росії становить: 22500 руб. + 3000 грн.

Швидка навігація по сторінці

Загальна інформація про реєстрацію товарних знаків та знаків обслуговування в Росії

На території Російської Федерації діє національне законодавство РФ, а саме - Частина четверта Цивільного кодексу Російської Федерації, яка регламентує процедуру отримання прав, використання прав і захист прав на товарні знаки і знаки обслуговування (торговельні марки).

Згідно с цим законодавством, власником виключного права на товарний знак (торгову марку) може бути юридична особа або фізична особо - індивідуальний підприємець. Таким чином, на відміну від українських законодавчих норм, фізична особа - резидент України, яка не є підприємцем, не має можливості стати власником товарного знака (торгової марки) на території Російської Федерації. Але на практиці можливість одержати в Росії право на торгову марку на ім’я фізичної особи (резидента України), який не є підприємцем все ж таки існує.

Процедура оформлення та подання матеріалів заявки на реєстрацію товарного знака (торгової марки) в російський Федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності схожа з аналогічною процедурою на території Україні.

Відповідно  явка на реєстрацію товарного знака (торгової марки) в Російській Федерації повинна бути виконана російською мовою з урахуванням всіх вимог національного законодавства Російської Федерації.

Для українських заявників товарних знаків (торгових марок) необхідно пам'ятати, що для реєстрації знака на території Російської Федерації не обов'язково мати зареєстрований товарний знак на території Україні.

За подання заявки на реєстрацію товарного знака (торгової марки) в Росії, за проведення патентної експертизи відносно товарного знака (торгової марки) в Росії, за реєстрацію торгової марки та за видачу свідоцтва на товарний знак (торгову марку) в Росії, відповідно, необхідно сплачувати державні мита, розміри яких наведено в розділі   Тарифи і мита за реєстрацію торговельних марок в Росії.   Такі мита необхідно оплачувати в російських рублях.

Стандартні терміни розгляду заявок на реєстрацію товарних знаків (торгових марок) в Російській Федерації приблизно такі ж, як і в Україні, тобто 15-20 місяців в разі проходження  успішної кваліфікаційної експертизи за заявкою на реєстрацію торгової марки (товарного знака).

Для подачі заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знака), немає жодної необхідності їхати в Російську Федерацію. Всі дії можливо здійснювати в поштовому режимі. Крім того можлива так само подача заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знаку) по факсу з наступним підтвердженням оригінальними документами в поштовому режимі.

Перш ніж направити заявку на реєстрацію торгової марки (товарного знака) в Російській Федерації можливо здійснити попередній пошук по базам зареєстрованих торгових марок (товарних знаків) та за заявками на реєстрацію торгових марок (товарних знаків) раніше поданими до Федерального Інститут Промислової Власності РФ. Дана процедура не є обов'язковою, але дуже рекомендована. Результати попереднього пошуку по торговим маркам (товарним знакам) дозволять проаналізувати і оцінити ймовірність успішної реєстрації Вашої торговельної марки в Росії. Вартість і терміни проведення попереднього пошуку по базах товарних знаків вказана в розділі   Попередній пошук по базам торгових марок Росії.

Дані необхідні для реєстрації товарного знака (торгової марки) в Росії

Для оформлення матеріалів заявки на реєстрацію торгової марки (товарного знака) в Російській Федерації від Вас необхідні наступні дані (скорочено) :

Повні реквізити юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

Якісне зображення товарного знака (торгової марки) в електронному форматі, бажано в векторної графіки, наприклад СorelDRAW.

Перелік товарів і послуг, для яких Ви бажаєте отримати правову охорону Вашої торгової марки і в подальшому використовувати знак на території Російської Федерації.

Ви можете заповнити спеціальну форму і направити її електронною поштою для подальшої роботи з Вашими даними фахівцями Патентної фірми «Єдність».

 

Для початку процедури реєстрації товарного знака (торгової марки) в Росії від Вас необхідні наступні дані та інформація (ретельно):

Повні реквізити юридичної особи або фізичної особи-підприємця - майбутнього власника прав на товарний знак в Російській Федерації. Всі дані необхідно надати на українському і російською мовами, контактні телефони, адресу електронної пошти і фактичний поштову адресу.

У випадку, якщо Ваша торгова марка вже зареєстрована в Україні, необхідно надати № Свідоцтва України на знак для товарів і послуг. У випадку, якщо Ваш знак ще не зареєстрований в Україні, але заявка на реєстрацію вже направлена в Укрпатенті, то необхідно, по можливості, надати повну копію заявки на реєстрацію торгової марки.

Необхідно надати якісне зображення торгової марки в електронному вигляді (бажано у векторній графіці). У випадку, якщо Ваша торгова марка є словесною (без будь-яких художніх і графічних елементів) і дана торгова марка виконана звичайним (не авторським шрифтом), то достатньо повідомити слово чи словосполучення.

Необхідно надати перелік товарів та/або послуг, для яких Ви бажаєте отримати правову охорону Вашої торгової марки в Росії. Дана інформація надається у вільній формі (наприклад у вигляді прайс-листа Ваших товарів та/або послуг).

Ви можете заповнити спеціальну форму і направити її електронною поштою для подальшої роботи з Вашими даними фахівцями Патентної фірми «Єдність». Після отримання від Вас всіх необхідних даних, вони будуть оброблені, і Вам будуть запропоновані на розгляд:

- перелік товарів і послуг класифікований відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації товарних знаків (торгових марок). Від кількості класів товарів і послуг залежить розмір державного мита за подання заявки на реєстрацію товарного знака (торгової марки) в Росії.

- бюджет по реєстрації торгової марки в Росії із зазначенням термінів оплат і розмірів платежів.

- проект Договору про надання послуг щодо реєстрації торгової марки в Росії.

- довіреність патентному повіреному України від Вас для подальшого надання такої довіреності в Федеральний інститут промислової власності Росії.

Після підписання договору та узгодження з Вами переліку товарів і / або послуг нами буде підготовлена і направлена в Федеральний Інститут Промислової Власності Росії заявка на реєстрацію товарного знака / знака обслуговування Російської Федерації.

Процедура реєстрації торгової марки в Росії (етапи і терміни)

Першим етапом одержання прав на товарний знак в Росії є проведення попереднього патентного пошуку по базі зареєстрованих товарних знаків (торгових марок) в Російській Федерації і по базі заявок на реєстрацію товарних знаків, які знаходяться в процесі реєстрації на розгляді експертизи Федерального інституту промислової власності Росії. Дана процедура не є обов'язковою з точки зору законодавства Російської Федерації, але вона дуже рекомендована для розуміння можливості реєстрації Вашої торговельної марки в Росії. На сьогоднішній день в Росії зареєстровано кілька сотень тисяч товарних знаків (торгових марок) і знаків обслуговування. Результати попереднього патентного пошуку по базах торгових марок нададуть можливість ознайомиться з раніше зареєстрованими та поданими на реєстрацію в Росії знаками, які є схожими або тотожними з Вашим зображенням. Таким чином, перед подачею заявки на реєстрацію торгової марки в Росії, можливо зрозуміти – які саме шанси взагалі існують щодо можливості реєстрації Вашої торговельної марки. Тобто, не виключена ситуація, коли абсолютно така ж, як і Ваша торгова марка, вже є зареєстрованою на території Росії на ім'я іншої особи. В такому випадку реєстрація даної торгової марки не можлива і необхідно приймати рішення про подальші дії. Але, тим не менше, Ви не змушені чекати результатів патентної експертизи щодо можливості реєстрації торговельної марки протягом 15-20 місяців.  Тарифи і терміни проведення попереднього пошуку по торговим маркам Росії приведені в розділі   «Попередній пошук по базам торгових марок Росії» .

Другим етапом реєстрації торгової марки в Росії є підписання договору про надання послуг з реєстрації товарного знака (торгової марки) в Росії і підписання Вашим підприємством або фізичною особою - підприємцем довіреності патентному повіреному або іншому представнику Патентної фірми «Єдність».

Третій етап - це ретельна класифікація товарів і послуг для Вашої торгової марки відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Четвертий етап - підготовка матеріалів заявки на реєстрацію товарного знака в Росії, оплата державних зборів за подачу заявки на реєстрацію товарного знака (торгової марки) і проведення експертизи, напрям всіх матеріалів заявки до Федерального Інститут Промислової Власності Російської Федерації.

П'ятий етап - це здійснення формальної експертизи по заявці на реєстрацію Вашого товарного знака. Дану процедуру здійснюють експерти відділу формальної експертизи товарних знаків Федерального Інституту Промислової Власності. Після завершення формальної експертизи ми отримуємо повідомлення про те, що формальна експертиза завершена, про що так само повідомляємо Вас.

Шостий етап - це здійснення кваліфікаційної експертизи за заявкою на реєстрацію Вашого знака. Дану процедуру здійснюють експерти відділу кваліфікаційної експертизи товарних знаків Федерального Інституту Промислової Власності. Саме на цьому етапі відбувається порівняння Вашої торгової марки (товарного знака) з раніше зареєстрованими в Росії знаками і з раніше поданими на реєстрацію в Росії заявками на знаки. Необхідно зауважити, що експерти відділу кваліфікаційної експертизи беруть до уваги не тільки зареєстровані і раніше подані на реєстрацію торгові марки Російської Федерації, а й інші доступні відомості, які можуть суперечити реєстрації Вашого знака з точки зору законодавства Російської Федерації. Наприклад - це може бути інформація, отримана з Інтернету, зокрема, якщо торгова марка, яку Ви бажаєте зареєструвати збігається з уже відомим у світі найменуванням підприємства, нехай навіть не російського підприємства, а будь-якого іншого підприємства на будь-якій території іншої країни, то ймовірність відмови в реєстрації товарного знака в Росії дуже велика. У випадку, якщо Ваш товарний знак (торгова марка) є абсолютно оригінальним і раніше таке позначення ні ким не зареєстровано і не подано на реєстрацію, то експертиза Роспатенту надсилає рішення про реєстрацію Вашої торгової марки в Російській Федерації.

Сьомий етап - це оплата державного мита за видачу Свідоцтва Російської Федерації на товарний знак /знак обслуговування і направлення у Федеральний Інститут Промислової Власності повідомлення про оплату такого мита. Після оплати мита здійснюється внесення відомостей про Ваш зареєстрований товарний знак (торгову марку) до Державного реєстру російських товарних знаків / знаків обслуговування і публікація про Ваш зареєстрований товарний знак.

Восьмий етап - отримання Свідоцтва Російської Федерації на Ваш товарний знак / знак обслуговування.

В процесі експертизи заявки на реєстрацію товарного знака (торгової марки) в Росії фахівці Патентної фірми «Єдність» здійснюють все необхідне листування з відділами патентної експертизи Росії, своєчасно відповідають на можливі повідомлення та запити патентних експертів. Так само ми здійснюємо контроль термінів оплати необхідних державних мит за дії, які пов’язані з процедурою реєстрації торгової марки в Російській Федерації.

 

Загальна інформація про розпорядження правами на зареєстрований товарний знак Росії

Зареєстрований в Росії товарний знак (торгова марка) діє 10 років від дати надходження заявки до Федерального Інститут Промислової Власності. В цей період періодичні платежі за підтримці в дії торгової марки відсутні. Через 10 років можливо продовження дії торгової марки на  наступні 10 років. Для цього необхідно сплатити відповідну державне мито і направити до Державного реєстру товарних знаків/знаків обслуговування Росії повідомлення із документом, що підтверджує таку сплату.

Права на зареєстрований в Росії товарний знак (торгову марку) можуть бути повністю або частково передані будь-якій іншій особі за взаємною згодою сторін. Також власник зареєстрованої в Росії торгової марки (товарного знака) має право надати іншій особі (іншим особам) право на використання торговельної марки за ліцензією.

Дія правової охорони зареєстрованої в Россі торгової марки (товарного знака), поширюється виключно на територію Російської Федерації. Торгова марка, яка зареєстрована лише на тер. Росії не має правової охорони на тер. України та на тер. Інших країн.

 

Тарифи і мита за реєстрацію товарних знаків (торгових марок) в Росії

 

Попередній пошук по базам товарних знаків Росії

 

Попередній пошук по базам товарних знаків, зареєстрованих та поданих на реєстрацію в Росії можливий стосовно:

 

словесного товарного знаку;

словесного товарного знаку та його транслітерації, виконаної літерами латинського російського алфавіту;

образотворчого (зображувального) товарного знаку;

комбінованого товарного знаку (знак складається з словесного позначення та зображувального позначення);

композиційно складного зображувального позначення, що включає кілька образотворчих (зображувальних) фрагментів (наприклад - етикетка).

 

Терміни проведення пошуків по базам товарних знаків, зареєстрованих і поданих на реєстрацію в Росії можуть складати:

- один місяць;

- чотирнадцять днів;

- п'ять днів.

 

Вартість проведення пошуку з використанням автоматизованої системи «Товарні знаки Російської Федерації» (далі - АС «ТЗ РФ») зареєстрованих та заявлених на реєстрацію товарних знаків за вказаними замовником класами Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), тотожних і схожих з товарним знаком, представленим замовником.

 

 

Результати проведеного пошуку надаються Роспатентом у вигляді роздруківки з зазначенням переліку схожих і тотожних зареєстрованих і поданих на реєстрацію торгових марок, товарних знаків, № свідоцтв на ці торговельні марки, № заявок на торговельні марки, класи міжнародної класифікації. Більш детальну інформацію про знаки Росії, які Вас зацікавлять, наприклад - власник торгової марки, його адреса, можливо витягти з відкритого реєстру товарних знаків / знаків обслуговування Російської Федерації та із реєстру заявок на реєстрацію товарних знаків Російської Федерації.

 

Мінімальна вартість реєстрації товарного знака (торгової марки) в Росії становить: 22500 руб . + 3000 грн .

Основні тарифи і мита за реєстрацію товарних знаків (торгових марок ) в Росії

Вид юридичної дії

Розмір мита для нерезидентів РФ ( рублі)

Вартість послуг

Патентної фірми « Єдність» (гривня )

1234

Реєстрація заявки на реєстрацію товарного знака , знака обслуговування ( далі - заявка на товарний знак) та прийняття рішення за результатами формальної експертизи

2000руб. 2000грн.

Проведення експертизи позначення, заявленого в якості товарного знака , і прийняття рішення за її результатами

8500 руб. ( за один клас ) + 1500 руб. за кожен з класів Міжнародної класифікації товарів і послуг , для яких запитується реєстрація , понад 1

Реєстрація товарного знака та видача свідоцтва на нього

12000руб. 1000грн.

Продовження терміну дії виключного права на товарний знак

15000руб. 1500грн.

 

Якщо у Вас виникли питання щодо процедури реєстрації торгової марки (товарного знака) чи знака обслуговування на території Росії, Ви можете направити Ваші питання по електронній пошті Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript або Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Також Ви можете зателефонувати за наступними номерами: (044 ) 259-93-07, (044) 259-83-05, 067 209 78 89, 067 44 700 26.

Фахівці Патентної фірми «Єдність» нададуть Вам необхідні консультації і дадуть відповіді на Ваші запитання. Усі консультації та інформація, яка надана на етапі попередніх переговорів, є безкоштовними (за умови, якщо вони не тривають кілька годин).

 

Консультації з усіх питань, що стосуються реєстрації торгових марок, знаків для товарів і послуг, логотипів, товарних знаків, знаків обслуговування на території України, Росії, Китаю, Кіпру, країні СНД, країн Європи, на території Євросоюз, США.

РИБАЛКО Ігор Володимирович

(044) 259-93-07

(067) 44-700-26

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

CУХАРЕВ Станіслав Миколайович

(044) 259-83-05

(067) 209-78-89

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Система учета клиентов
Клиент любого салона красоты, клиники, магазина, ресторана, любой компании знает, что развитие технологий, информационная прозрачность и рост возможностей программного обеспечения сделали простым и легким

Аренда залов в Черкассах
Иногда, обращая внимания на красивые фото, сделанные другими авторами, на фоне какого-нибудь необычайно красивого места, мы невольно задаемся вопросом « Где же они находят такие места, с удачным

Снять Помещения свободного назначения
Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж. Пейзажная

Облачная crm
Разработчик систем автоматизации анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). По сути,

Партнер онлайн личный кабинет
Весьма примечательна роль росте производительности управленческих и производственных процессов системы Forward eShop. Данная система предлагает пользователям очень удобный партнер онлайн личный кабинет,

Мебельные молдинги
Плинтуса, напольные и потолочные, в оформлении нашего жилья имеют значение не меньшее, чем отделка и аксессуары для красивого платья. Ошиблись, неправильно подобрали – и вещь не смотрится, какой дорогой

Реклама
Панель управления
Информация
rss