Главная Новости

Що необхідно для розміщення фасадної реклами?

Опубликовано: 08.10.2018

видео Що необхідно для розміщення фасадної реклами?

Оренда приміщення по вул. Стрийській

Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067.


транспортна реклама Україна Рівне, Brillion-Club.com 8924

Подання заяви до дозвільний цент (визначення пріоритетності місця розташування)

Для отримання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністратору заяву, до якої додаються фотографія та комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розміщення фасадної реклами та її ескіз з конструктивним рішенням. Дане рішення має бути завірено підписами і печаткою розробника. А також містити інформацію про основні габаритних розмірах, вузлах кріплення, застосованих матеріалах, підключенню до інженерних мереж, інших технічних характеристик. При цьому повинні бути дотримані всі встановлені вимоги ДСТУ, ДБН, ЄСКД. Разом з завіреною належним чином копією ліцензії розробника, підтверджується право надання послуг. Також необхідні топогеодезичним знімок місцевості М 1:500 з місця і засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

У разі прийняття позитивного рішення на користь заявника, дозвільний орган не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту прийняття такого рішення передає Державному адміністратору два примірники дозволу. А також повідомляє про необхідність укладення договору на право тимчасового користування місцем, про що Державний адміністратор повідомляє заявника не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації. При розміщенні фасадної реклами на місцях, що належать до державної або приватної власності, рішення приймається протягом 15 календарних днів.

Бувають випадки, коли для розміщення реклами необхідно отримати додаткові архітектурно-планувальні вимоги і розробити проектну документацію. Тоді дозвільний орган не пізніше наступного робочого дня з моменту встановлення пріоритету інформує про це Державного адміністратора, а той у свою чергу повідомляє заявника та Департамент містобудування та архітектури.

Погодження дозволу

Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом і спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури. На вимогу робочого органу дозвіл може узгоджуватися з кількома держструктурами. Приміром, з Державтоінспекцією, якщо зовнішня реклама розміщується на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування. Або з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктами природно-заповідного фонду, якщо реклама розміщується на територіях пам’яток історії та архітектури.

У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п’яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу. Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття.

Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувача зовнішньої реклами, якому надано дозвіл. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві. Тільки виданий в установленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами.

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Система учета клиентов
Клиент любого салона красоты, клиники, магазина, ресторана, любой компании знает, что развитие технологий, информационная прозрачность и рост возможностей программного обеспечения сделали простым и легким

Аренда залов в Черкассах
Иногда, обращая внимания на красивые фото, сделанные другими авторами, на фоне какого-нибудь необычайно красивого места, мы невольно задаемся вопросом « Где же они находят такие места, с удачным

Снять Помещения свободного назначения
Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж. Пейзажная

Облачная crm
Разработчик систем автоматизации анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). По сути,

Партнер онлайн личный кабинет
Весьма примечательна роль росте производительности управленческих и производственных процессов системы Forward eShop. Данная система предлагает пользователям очень удобный партнер онлайн личный кабинет,

Мебельные молдинги
Плинтуса, напольные и потолочные, в оформлении нашего жилья имеют значение не меньшее, чем отделка и аксессуары для красивого платья. Ошиблись, неправильно подобрали – и вещь не смотрится, какой дорогой

Реклама
Панель управления
Информация
rss