Суди 1-ої інстанції

Опубликовано: 11.01.2019

видео Суди 1-ої інстанції

“Спрaвa не вирішенa, і прoблеми не зaкриті” – Ярoслaв Рoмaнчук щo дo судoвoї тягaнини з пoдaткoвoю

Судове вирішення спорів не терпить голослівних звинувачень і неперевірених фактів. Це означає, що  потрібно  буде зібрати всі необхідні докази Вашої правоти, а в позовній заяві вказати норми закону, які свідчать про те, що Ваші права були порушені в результаті дії або бездіяльності конкретної особи та/або органу.Швидше за все, самостійно відшукати в законодавстві потрібні положення і норми не вдасться, і це ще раз підтверджує той факт, що ведення справи в суді просто необхідно довірити кваліфікованому юристу.

Погодьтеся, за одну ніч Ви не освоїте всі премудрості юриспруденції. Більш того, багато законів настільки часто редагують і переписують, що навіть не кожен юрист здатний простежити за стрімко мінливими законодавчими нормами. Тому, не ризикуйте і звертайтеся.


Прo мaтеріaли 1-oі інстaнції в aпеляційнoму

І не сподівайтеся, що суди м. Хмельницького відрізняються більшою поблажливістю – букві закону слідують завжди і скрізь, а тому першочерговим завданням для Вас стає гідний та ефективний захист власних інтересів.

Суди 1-ої інстанції м. Хмельницького:


11.09.2018 - Спрaвa щoдo депутaтa Хмельницькoї oблaснoї рaди

Хмельницький міськрайонний суд

1. Цивільний процес (Цивільний процесуальний кодекс – ЦПК України).

Цивільний процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства.

Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами другою та третьою статті 23 ЦПК України.

Справи щодо оскарження рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів, про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів розглядаються апеляційними судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи третейським судом (за місцезнаходженням арбітражу).

Справи щодо визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу розглядаються:

1) якщо місце арбітражу знаходиться на території України – апеляційними загальними судами за місцезнаходженням арбітражу;

2) якщо місце арбітражу знаходиться поза межами України – апеляційним загальним судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Господарський суд Хмельницької області

2. Господарський процес (Господарський процесуальний кодекс – ГПК України).

Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.

Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства, розглядаються місцевими господарськими судами як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами другою та третьою цієї статті.

Справи щодо оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів розглядаються апеляційними господарськими судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи третейським судом.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає як суд першої інстанції справи у спорах, визначених частиною другою статті 20 ГПК України.

Хмельницький окружний адміністративний суд

3. Адміністративний процес (Кодекс адміністративного судочинства – КАС України).

Кодекс адміністративного судочинства України визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів, встановлює порядок здійснення судочинства в адміністративних судах.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.

Місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди) вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції, крім випадків, визначених частинами другою – четвертою цієї статті.

Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності Центральної виборчої комісії (окрім визначених частиною четвертою цієї статті), дій кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб.

Апеляційним адміністративним судам як судам першої інстанції підсудні справи за позовами про примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені.

Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи за позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Для зручності нижче приведена таблиця вартості юридичних послуг у судах 1-ої інстанції м. Хмельницького.

Представництво у судах першої інстанції

Представництво в судах 1-ої інстанції (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС)

За участь юриста у справах:

1) майнового характеру 1000,00 грн. (+ 20 % від ціни позову)  
Позовна заява майнового характеру (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
2) немайнового характеру 2000,00 грн.  
Позовна заява немайнового характеру (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
3) про розірвання шлюбу 2000,00 грн.  
Позовна заява про розірвання шлюбу (без участі юриста у справі) Від 700,00 грн.  
4) про поділ майна при розірванні шлюбу 1000,00 грн. (+ 20 % від ціни позову).  
Позовна заява про поділ майна при розірванні шлюбу (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
5) про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи (немайновий характер) 2000,00 грн.  
Позовна заява про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи немайнового характеру (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
6) про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи (відшкодування моральної шкоди) 3000,00 грн.  
Позовна заява про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи (відшкодування моральної шкоди) (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
участь юриста у суді першої інстанції (без комплексного обслуговування) 700,00 грн. / 1 засідання  
7) За підготовку юристом наступних документів  
заяви про видачу судового наказу; заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення Від 700,00 грн.  

Представництво в судах 1-ої інстанції (ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС)

За участь юриста у справах:

1) майнового характеру 2000,00 грн. (+ 10 % від ціни позову)  
Позовна заява майнового характеру (без участі юриста у справі) Від 1500,00 грн.  
2) немайнового характеру 4000,00 грн.  
Позовна заява немайнового характеру (без участі юриста у справі) Від 2000,00 грн.  
участь юриста у суді першої інстанції (без комплексного обслуговування) 700,00 грн. / 1 засідання  
За підготовку юристом наступних документів  
3) заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення Від 800,00 грн.  
4) заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство 2000,00 грн.  
5) заяви про порушення справи про банкрутство 5000,00 грн.  
6) заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною 2000,00 грн.  

Представництво  в судах 1-ої інстанції (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС)

За участь юриста у справах:

 
1) майнового характеру 1000,00 грн. (+ 20 % від ціни позову)  
Позовна заява майнового характеру (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
2) немайнового характеру 2000,00 грн.  
Позовна заява немайнового характеру (без участі юриста у справі) Від 1000,00 грн.  
3) За підготовку юристом наступних документів  
заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення Від 700,00 грн.  

______________________________________________________

Матеріали за темою:

Навигация сайта
Новости
Где поменять валюту онлайн в Запорожье
В последнее время все больше и больше наших сограждан осознают, что жить стало лучше, жить, как говорится, стало веселей. Стремительны рост доходов соотечественников, обусловленной дальновидной политикой

Качественная доска для террасы фасад из
качественная доска для террасы Строительство на загородном участке не ограничивается исключительно возведением жилого здания. Также сооружаются и сопутствующие строения для отдыха, хранения и подсобных

Rivne.name
Эти производства обеспечивают почти половину вредных выбросов в атмосферу, а общий объем их менее 22 тысяч тонн, что весьма хороший показатель. Сочи – крупнейший курортный город в России. Но это и в

Кухню
Цветные кухни выглядят эффектно и легко создают настроение. А вот каким оно будет, зависит не только от выбора цвета кухни, но и от его яркости и насыщенности. Настроение интерьера кухни определяется

Kharkovchanka.com.ua
Желание работать над собой – это совершенно нормально. Если не задумываться, как стать лучше, чем ты есть, то можно многое потерять. Вообще-то все мы хорошо знаем свои слабые и сильные черты и над чем

Lutsk.name
Многие люди советуют собрать ртуть магнитом. Однако таким способом избавиться от токсичных шариков не получится. Вещество хоть и относится к жидким металлам, но является диамагнетиком, при приближении

Rivnenchanka.info/ru
Благодаря своей утончённости, восприимчивости, чувственности женщины являются удивительными созданиями. Только от них зависит, насколько будут гармоничны взаимоотношения. Мужчина играет, безусловно, важную

Ровно
Для своего сайта выбирать нужно ту тематику, в которой вы профессионал, по которой можете давать дельные советы и рекомендации. Ту тематику, которая любима вами и никогда не надоест. Теперь, когда тематика

Як скласти бізнес-план
        У Вас безліч ідей щодо започаткування власного бізнесу і ви готові перейти до рішучих дій, аби зробити Ваші мрії реальністю? Тоді наступним кроком буде складання добре продуманого

Кредит в ивано-франковске
Когда появляется потребность срочно взять кредит наличными в Ивано-Франковске, мы задаемся целью найти выгодный и доступный вариант из большого выбора предложений. Большинство мелких кредитных учреждений

Реклама
Панель управления
Информация