Виплати доходів засновнику (учаснику) неприбуткової організації: чи є порушення

Опубликовано: 25.10.2018

видео Виплати доходів засновнику (учаснику) неприбуткової організації: чи є порушення

У Львові обговорили перспективи пенсійної реформи

Чи є порушенням виплати доходів засновнику чи учаснику неприбуткової організації? Адже порушити умови неприбутковості так просто…Чи вважаються порушенням вимог підпункту 133.4.2 ПК виплати доходу засновнику (учаснику), працівнику або члену неприбуткової організації за виконані роботи (надані послуги) на підставі цивільно - правового договору (у т. ч. У 2016 році)?

Неприбутковим підприємством, установою та організацією, відповідно до підпункту 133.4.1 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 - VI (далі - ПК)  є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає декільком вимогам.


ІНТЕРВ'Ю ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ГУ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЛЕНИ ФОМЕНКО

Організація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організацї.

Установчі документи організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органнів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 ПК не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) для цілей цього абзацу.

Установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, напідставі яких, відповідно до закону діє неприбуткова організація) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, поділу, злиття перетворення чи приєднання). На об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків положення цього абзацу не поширюються.

Контролюючим органом організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідно до абзацу першого підпункту 133.4.2 ПК, виключно для фінансування видатків неприбуткової організації, реалізації мети (завдань, цілей) та напрямів діяльності, що визначені установчими документами використовуються доходи (прибутки) такої неприбуткової організації.

Таким чином отримані неприбутковою організацією доходи (прибутки) повинні використовуватись виколючно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) чи їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших осіб, пов'язаних з ними.

До абзацу третього підпункту 133.4.1 ПК законом України від 6 жовтня 2016 року № 1667 - VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» (далі - Закон № 1667), який набрав чинності з 20.11.2016 року, внесено зміни.

Такі зміни передбачають, що не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, що визначені підпунктом 133.4.2 ПК. Це є видатки на своє утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діялності, що визначені установчими документами.

Враховуючи  вищезазначене, виплати неприбуткової організації засновнику (учаснику), працівнику або члену такої організації за виконані роботи (надані послуги) не вважаються порушенням вимог підпункту 133.4.2 ПК та розподілом доходу (прибутків)  на підставі цивільно - правового договору, у разі, коли такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізації мети (завдань, цілей) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації.

Навигация сайта
Новости
Кредит в ивано-франковске
Когда появляется потребность срочно взять кредит наличными в Ивано-Франковске, мы задаемся целью найти выгодный и доступный вариант из большого выбора предложений. Большинство мелких кредитных учреждений

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Oxford school отзывы
Трудно сегодня успешно вести серьезные дела, да и просто полноценно путешествовать и отдыхать за рубежом, не владея английским. Изучение языка межнационального общения -это действительно насущная необходимость

Цоколь для кухни
Цоколь для кухни – это одновременно декоративный и функциональный элемент, который устанавливается под кухонными шкафами. Он делает внешний вид гарнитура законченным, убирает неэстетичный зазор,

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

I
смотреть тут – одно из самых сложных направлений в сфере негабаритных транспортировок. Это связано с отсутствием четких стандартов и трудоемкой подготовкой груза. За несколько лет работы мы разработали

Капельная лента
В наше время совершенно невозможно успешно конкурировать на любом сегменте современного рынка без внедрения интенсивные методов производства. В частности, инновационные технологии в земледелии позволили

Принты на футболках
Все мы так или иначе ищем варианты самовыражения и хотим, чтобы нас воспринимали как особенную личность. Для этого можно, например, сделать оригинальное тату или постричься налысо. А можно и не прибегать

Реклама
Панель управления
Информация
rss