Як проходить ідентифікація пенсіонерів-переселенців в Ощадбанку?

Як проходить ідентифікація пенсіонерів-переселенців в Ощадбанку?

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 28 грудня 2016 року прийняв постанову № 1028 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 № 637» , Яким затвердив необхідність проходження фізичної ідентифікації пенсіонерів-переселенців до моменту отримання ними в установленому порядку електронного пенсійного посвідчення. Зокрема, постановою передбачається, що фізична ідентифікація клієнта, у якого відкритий поточний рахунок в установах Ощадбанку для отримання пенсії, до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням, здійснюється кожні три місяці з дня відкриття рахунку.

Юристи Донбас СОС підготували роз'яснення для переселенців-пенсіонерів щодо проходження ідентифікації в відділеннях Ощадбанку.

Що розуміється під фізичної ідентифікацією?

Пенсіонер повинен особисто відвідати будь-яке відділення Ощадбанку з паспортом, довідкою внутрішньо переміщеного особи і банківською карткою. У відділенні Ощадбанку необхідно буде, з використанням карти і терміналу, ввести ПІН-код і здійснити будь-яку дію з власним рахунком (зняти готівку кошти, оплатити житлово-комунальні послуги, перевірити баланс і т. Д.).

Хто повинен проходити ідентифікацію?

  • Пенсіонери-переселенці, які вже отримали електронне пенсійне посвідчення (далі - ЕПП). Вони проходять ідентифікацію перші 2 рази кожні 6 місяців, починаючи з першого числа місяця випуску ЕПУ, який вказаний на лицьовій стороні картки, в подальшому - кожні 12 місяців. Після закінчення терміну дії карти вона перевипускається за рахунок Ощадбанку.
  • Пенсіонери-переселенці, які ще не отримали ЕПУ. До отримання ними в установленому порядку ЕПУ ідентифікація проводиться кожні три місяці з дня відкриття рахунку.

Які наслідки непроходження фізичної ідентифікації в зазначений термін?

У разі якщо проходження чергової фізичної ідентифікації отримувача пенсії не відбулося, банк блокує карту до її проведення, зупиняє видаткові операції по поточному рахунку до моменту особистого звернення клієнта до відділення Ощадбанку і повідомляє про це Міністерство фінансів України і Пенсійний фонд України.

Як пройти фізичну ідентифікацію особам з числа маломобільних груп населення?

Для цього особам з інвалідністю I групи та особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, необхідно звернутися в Ощадбанк з письмовою заявою про бажання отримувати пенсійні виплати з доставкою за фактичним місцем проживання / перебування з одночасною їх фізичної ідентифікацією. До заяви слід додати копію документа, що підтверджує відповідну групу інвалідності, або копію медичного висновку про здатність до самообслуговування і необхідність сторонньої допомоги .

Ощадбанк має забезпечити безкоштовну доставку коштів для виплати пенсій особам з інвалідністю I групи та особам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їхніми заявами з доставкою за фактичним місцем проживання / перебування відповідно до Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках , Затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 № тисячі п'ятсот дев'яносто шість.

Зокрема, пункт 21 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках передбачає, що уповноважений банк зобов'язаний забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсії та грошової допомоги як безпосередньо в банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що визначається договором між уповноваженим банком і одержувачем.

Додаткові роз'яснення з приводу процедури проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсійних виплат можна отримати у спеціалістів контакт-цента Ощадбанку по номером 0800 210 800.

ДЖЕРЕЛО

Як проходить ідентифікація пенсіонерів-переселенців в Ощадбанку?
Що розуміється під фізичної ідентифікацією?
Хто повинен проходити ідентифікацію?
Які наслідки непроходження фізичної ідентифікації в зазначений термін?
Як пройти фізичну ідентифікацію особам з числа маломобільних груп населення?
Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация