БРР Близького Сходу і Північної Африки - EY - Росія

  1. Прогноз для країн-експортерів та імпортерів нафти
  2. Розвиток галузей, не пов'язаних з нафтовидобутком - найбільш складне завдання

Катар з його величезними запасами нафти і газу зберігає за собою лідерство серед інших БРР за темпами економічного зростання.

Впродовж 2011 року Близький Схід і Північна Африка переживали ряд безпрецедентних політичних і соціальних потрясінь, а також пов'язаних з ними труднощів економічного характеру.

Якщо в довгостроковій перспективі економічна свобода і демократичні перетворення, які принесла з собою «арабська весна», обіцяють підвищення рівня життя стрімко зростаючого населення і створення нових робочих місць, то найближчі перспективи економічного зростання даних регіонів затьмарені політичною невизначеністю.

Зростання реального ВВП

Зростання реального ВВП

Прогноз для країн-експортерів та імпортерів нафти

Спад світової економіки і криза суверенного боргу в єврозоні призвели до зниження темпів зростання на Близькому Сході і в Північній Африці. Для країн-експортерів нафти наслідки були не настільки відчутними завдяки значному обсягу коштів, якими вона володіє для покриття зростаючих бюджетних витрат і більш тісним економічним зв'язкам з швидко зростаючими економіками Азії, ніж з країнами Європи.

При цьому несприятлива ситуація на міжнародній фінансовій арені і відмова європейських банків від діяльності на зарубіжних ринках чинять негативний вплив на країни-експортери. В результаті боргове фінансування стає менш доступним і більш дорогим, а процес укладання угод проектного фінансування - більш тривалим.

Але найболючіше криза вдарила по країнам-імпортерам нафти, таким як Єгипет. Крім того, на частку Європи припадає майже 30% експорту товарів з цієї країни, так само як і значний обсяг грошових переказів, ПІІ
і виручки від туризму.

Катар з його величезними запасами нафти і газу зберігає за собою лідерство серед інших БРР за темпами економічного зростання, в той час як короткострокові перспективи зростання Єгипту є менш сприятливими внаслідок політичної нестабільності. Проте в середньостроковій перспективі темпи зростання можуть збільшитися до 5% в результаті проведених в країні реформ.

Багато близькосхідні і північноафриканські держави намагаються компенсувати деяке зниження зростання, який раніше генерувався за рахунок джерел ззовні, шляхом проведення національних програм бюджетного фінансування.

Саудівська Аравія оголосила про реалізацію багаторічної програми державних інвестицій в розмірі 19% від загального обсягу ВВП. Якщо в 2011 році велика частина додаткового фінансування прямувала на створення нових робочих місць і поліпшення соціального забезпечення, в тому числі на збільшення заробітної плати і субсидій, то в подальшому основна увага буде приділятися програмами капітального характеру, головним чином, пов'язаних з будівництвом житла.

Програми державної підтримки, зокрема у вигляді субсидій і грошових переказів, реалізуються в Єгипті в рамках заходів, що проводяться країнами регіону не тільки для зниження політичної напруженості, але і з метою подолання труднощів, пов'язаних з економічним спадом і зростанням цін на сировинні товари. Одним з ефективних важелів також є грошово-кредитна політика.

Катар, Саудівська Аравія і ОАЕ вживають заходів в напрямку зниження облікових процентних ставок або підтримання їх на низькому рівні. Очікується, що більшості країн регіону в короткостроковій перспективі вдасться утримувати інфляцію під контролем. Однак високий рівень інфляції і завищена вартість активів можуть уповільнити темпи зростання в окремих країнах.

Інфляція (індекс споживчих цін)

Інфляція (індекс споживчих цін)

Розвиток галузей, не пов'язаних з нафтовидобутком - найбільш складне завдання

Але найбільш складним завданням для країн Близькосхідного і південно-африканського регіону є розвиток галузей, які пов'язані з нафтовидобутком, і створення нових робочих місць. Даний регіон характеризується відносно молодим населенням, а чисельність осіб працездатного віку швидко зростає. За нашими оцінками, ринок праці чотирьох швидко розвиваються даного регіону в наступному десятилітті збільшиться більш ніж на 15 млн чоловік.

Середньорічний приріст працездатного населення в країнах Близького Сходу і Північної Африки протягом найближчих 10 років складе близько 2%, в той час як населення працездатного віку в країнах єврозони і в Японії буде скорочуватися. Збільшення чисельності робочої сили сприяє нарощуванню економічного потенціалу регіону. При цьому створення робочих місць для наступного покоління буде одним з найважливіших пунктів економічного порядку денного близькосхідних і північноафриканських країн.

Країни Близького Сходу та Північної Африки, включені в наш огляд швидкозростаючих ринків, в цілому демонструють хороші показники з точки зору створених в них умов для ведення бізнесу. Всі вони, за винятком Єгипту, увійшли в першу третину рейтингу країн за ступенем сприятливості умов ведення бізнесу, складеного Світовим банком на 2012 рік. Крім того, кількість балів, набраних більшістю з розглянутих нами країн даного регіону в рейтингу економічної свободи, яку готували дослідним центром Heritage Foundation, істотно перевищує середньосвітовий рівень. При цьому показники Єгипту наближаються до середньосвітового рівня.

<< Попередня | Наступна >>

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация