Російський вісник дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології

Науково-практичний журнал «Російський вісник дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології» - офіційний друкований орган Російської Асоціації дитячих хірургів, видається з 2010 року. З нами Федеральною службою з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор).

Реєстраційний номер: ПІ №ФС 77-39022 від 09 березня 2010
Міжнародний стандартний номер: ISSN: 2219-4061
Передплатний індекс 13173 у Об'єднаному каталозі «Преса Росії». Формат А4, Обсяг - 120-160 сторінок. Тираж 1000 екземплярів.

Online версія (повнотекстові варіанти статей) доступна на порталі Російської Наукової Електронної Бібліотеки: http://elibrary.ru/ Web-сайт журналу: http://www.rps-journal.ru

З 2016 журнал «Російський вісник дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології» входить в «Перелік періодичних наукових і науково-технічних видань, що випускаються в РФ, в яких рекомендується публікація основних результатів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук».

Журнал випускається щоквартально, а також виходять додатки, в яких друкуються матеріали Всеросійської науково-практичної конференції (З'їзду) дитячих хірургів.

У журналі «Російський вісник дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології» публікуються статті, що мають наукове і практичне значення для широкого кола хірургів і фахівців суміжних професій. Представлені оригінальні роботи вчених з країн СНД і далекого зарубіжжя, матеріали міжнародних і вітчизняних конференцій. Особливу увагу приділено пріоритетним національним проектам в сфері охорони здоров'я, застосування високотехнологічних видів медичної допомоги в різних областях дитячої хірургії, а також організації хірургічної допомоги дітям, розробці клінічних рекомендацій, навчання фахівців. До редакційної колегії і редакційна рада журналу «Російський вісник дитячої хірургії, анестезіології та реаніматології» увійшли видатні вчені, керівники провідних клінік, головні фахівці МОЗ Росії, відомі дитячі хірурги та анестезіологи-реаніматологи Російської Федерації і зарубіжних країн.

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация