Як збільшити (зменшити) розмір аліментів

Розглянемо випадки зменшення (збільшення) аліментів Розглянемо випадки зменшення (збільшення) аліментів. Будемо говорити про зміну розміру аліментів, який вже визначений судом і судове рішення вступило в законну силу. Про стягнення аліментів в судовому порядку можна ознайомитися в даній статті .

Отже, згідно з сімейного законодавства України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось з них і в інших випадках, передбачених СК України. Це також безпосередньо вказано і в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15 травня 2006 року N 3, що «розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось про з них і в інших випадках, передбачених цим Кодексом. У зв'язку з тим, що матеріальне становище, сімейний стан, а також стан здоров'я платника аліментів або їх одержувача можуть протягом часу аліментного зобов'язання змінюватися, законом передбачено, що за позовом будь-кого з цих осіб суд вправі змінити раніше встановлений розмір аліментів як у сторону їх зменшення, так і в бік їх збільшення ». Крім того, зменшення розміру аліментів при наявності передбачених законом причин не виключає можливості взагалі звільнення від їх сплати.

Відповідальність за невіплату заробітної плати

Згідно СК України, при визначенні розміру аліментів суд враховує стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей і ін. Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної статті, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

Під зміною матеріального становища сторін розуміється як поліпшення, так і погіршення майнового стану платника або одержувача аліментів.

Поліпшення матеріального становища одержувача аліментів (зокрема, дитини на утримання якої сплачуються аліменти), в результаті якого він перестає бути потребують матеріальної допомоги, є підставою для припинення аліментного обов'язку. Батьки можуть бути звільнені від обов'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.

На практиці часто відзначають такі підстави, як знаходження на утриманні дружини і малолітніх дітей в іншому шлюбі, зміна матеріального становища (звільнення або перехід на іншу роботу), хвороба тощо. В якості доказів надаються довідки з місця роботи, ін. Органів і організацій, виписки та ін.

Якщо розмір аліментів був визначений в договорі за домовленістю між батьками, він може бути змінений за домовленістю сторін. У разі недосягнення згоди розмір аліментів може бути змінений судом за позовом платника аліментів або одержувача аліментів.

Розділ майна чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю

Таким чином, позов про зміну (збільшення або зменшення) розміру аліментів має право подати обидві сторони з наданням необхідних доказів.

У разі задоволення позову аліменти на дитину у зміненому розмірі будуть стягуватись від дня набрання законної сили рішенням суду, а не з дня пред'явлення позову.

У разі, якщо суд встановить, що матеріальне становище платника аліментів, дозволяє йому утримувати дитину, він може збільшити розмір аліментів (частина заробітку (доходу), яка буде стягуватися як аліменти на дитину), яка підлягає стягненню з платника аліментів. Свідченням матеріального становища платника аліментів, є величина витрат на утримання особою себе і членів своєї сім'ї.

Оспорювання батьківства. Зміна імені (прізвища) дитини.

Таким чином, особа, яка отримує аліменти - одержувач аліментів, може звернутися до суду з позовом про збільшення розміру аліментів на дитину, якщо погіршився його матеріальне становище, сімейний стан або стан його здоров'я або ж поліпшилося матеріальне становище, сімейний стан або стан здоров'я я платника аліментів. У свою чергу, особа, яка сплачує аліменти - платник аліментів, має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів на дитину в тих випадках, коли погіршилося його матеріальне становище, сімейний стан або стан його здоров'я або ж поліпшилося матеріальне становище, сімейний стан або стан здоров'я одержувача аліментів.

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация