Аналіз умов Договору про Асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС для України. сайт НАБУТТЯ

події > Україна

Аналіз умов Договору про Асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС для України.

Олександр Орлов

(Союзу Громадян України)

У міру наближення саміту «Країн, які беруть участь в програмі Східного Партнерства ЄС» загострюється дискусія з питання геополітичного вибору України. І дійсно, стараннями більшої частини української влади і опозиції 2013 рік може стати поворотною точної в історії України, так як угода з ЄС охоплює не тільки економічні питання, але більшість сфер життя українського суспільства. Щоб відповісти на питання про те, який вплив на Україну надасть Договір про Асоціацію (і зону вільної торгівлі) між Україною та ЄС (далі - Договір) необхідно проаналізувати його зміст.

На превеликий жаль, дискусія з питання підписання Україною цієї угоди з боку засобів масової інформації та прихильників його підписання зводиться тільки до емоційних заяв про «цивілізаційний вибір», «демократичні цінності», «європейські стандарти», «права людини» і т.д. Як правило, розмови на ці теми є прикриттям для здійснення прихованих цілей, які не афішуються. Наприклад, поняття «європейські стандарти» в соціально-економічному плані просто не існує, так як різниця між доходами громадян в країнах ЄС (наприклад, Болгарії та Німеччини) досягає десяти разів. Необхідно відзначити, що прихильники підписання Договору діляться на дві групи: ті, хто Договір не читав взагалі, і ті, хто читав, але розуміє, що нічого хорошого даний Договір економіці України в цілому не принесе (в іншому випадку, були б і конкретні аргументи за підписання Договору). Ситуація з засекречуванням тексту Договору протягом 2-х років до 20 червня поточного року свідчить про те, що ті, хто ініціює і лобіює підписання Україною Договору не зацікавлені в широкому обговоренні громадськістю його положень. Тільки зараз виходять перші огляди даного Договору. Викликає також занепокоєння той факт, що серед політиків (депутати Верховної Ради, чиновники виконавчої влади) з текстом Договору та його додатків знайомі не більше 10%.

Сам Договір про Асоціацію включає в себе найважливішу частину, присвячену запровадженню зони вільної торгівлі. При уважному його вивченні, стає зрозуміло, що умови вільної торгівлі в Договорі тільки для ЄС, для України присутні одні обмеження. В іншому, більшу частину договору займає набір умов щодо адаптації законодавства ЄС, які повинна виконати Україна.

Отже, наведемо деякі умови договору, які безпосередньо впливають на економіку України:

1.Таможенние мита на товари українського експорту в ЄС по більшості товарних груп вище, ніж на товари експорту Євросоюзу в Україні.

Таблиця складена згідно з додатком 1-А до Глави 1 Договору.

По більшості товарних груп на товари українського експорту митні ставки вище, ніж на товари, які Євросоюз експортує в Україну. Крім цього, за багатьма чутливим для української економіки товарів застосовуються жорсткі квоти, що обмежують український експорт і розвиток української економіки. Крім того, найбільш викликають і абсурдними з точки зору концепції вільної торговки є «вільні» митні ставки Євросоюзу на такі дуже чутливі товари українського експорту, як вироби з чорних металів, сільськогосподарське машинобудування. Таким чином, якщо власники підприємств або Уряд України будуть вести себе не так, як того хоче Євросоюз, то Євросоюз без яких-небудь обмежень може підняти митні ставки на ці групи товарів. Така співпраця складно назвати «Зоною вільної торгівлі», це більше схоже на співпрацю колонії (Україна) і метрополії (Євросоюз).

2.Відповідно додатком 1-C, 1-D до Договору Україна протягом 10-ти років поступово відмовляється від усіх нині існуючих експортних мит. Це призведе до різкого зниження доходів бюджету на 10-15% і зниження обсягів соціальних виплат.

3. Відповідно до додатку 1-В до Договору Україна протягом 5-ти років знижує і скасовує мито на одяг, що був у використанні (одяг - Second Hand). На наш ринок хлине величезний обсяг даної одягу, причому бюджет від цього не буде отримувати доходу від митних зборів, не кажучи вже про те, що користування одягом, яка була у використанні, ознака бідного і колоніального суспільства.

4.Согласно п.1 ст. 270 Договору ціна на електроенергію, що експортується та газ не може бути більше, ніж на внутрішньому ринку України. Таким чином, щоб торгувати електроенергією і газом не даром, а за світовими цінами, потрібно підняти ціну на неї на внутрішньому ринку до рівня цін на міжнародному ринку. Стаття 269 Договору дає право України встановлювати регульовані ціни на електроенергію і газ, але тільки з обмеженням терміну і опублікуванням прозорого механізму розрахунку даної регульованої ціни. Однак ст. 270 п.2 Україна повинна підтвердити (довести) Євросоюзу, що дана ціна необхідна і це не є навмисними забороненими діями согл.п.1.ст.270. Як буде застосовуватися такий складний механізм узгодження і звіту за механізмом регульованої ціни неясно, відповідно до зазначених вище статей Уряду України буде легше підняти внутрішні ціни на електроенергію і газ до світових, ніж доводити Євросоюзу, чому така ціна необхідна. Точно ясно, що народу України буде в будь-якому випадку дуже нелегко платити за світовими цінами за електроенергію і газ. Ціна за 1 кВт електроенергії зросте в 5-6 разів, ціна 1 куб. м. природного газу зросте в 3-4 рази.

5.Обязательное виключення України (з боку Росії та інших країн Митного Союзу) з Договору про Зону вільної торгівлі СНД після підписання колоніального договору з ЄС збільшить мита для українських товарів, що експортуються до Росії.

6. Відповідно до ст.56 Україна повинна приймати заходи для поступового прийняття технічних регламентів ЄС, систем стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС і зобов'язується дотримуватися принципів і практики, викладені в актуальних рішеннях і регламентах ЄС.

Жодне підприємство реального сектора економіки не готове до переходу на норми технічних регламентів ЄС. Перехід всіх галузей на стандарти ЄС (за період до 5 років) і конкуренція з товаровиробниками ЄС призведе до банкрутства підприємств, які виробляють »товари народного споживання», машинобудування, приладобудування, авіаційної, автомобільної галузі. Між Україною і країнами, які приєднувалися до ЄС раніше, існує величезна різниця. Нові члени ЄС впроваджували стандарти ЄС за гроші ЄС і замість цього отримували повноправне членство в ЄС. У разі Договору про Асоціацію України і ЄС Україна впроваджує всі норми і технічні регламенти ЄС за свої гроші без будь-якої перспективи членства в ЄС.

7. У Додатку XXXI угоди йдеться про зобов'язання України впровадити Директиву ЄС 2008/57 / ЄС про оперативну сумісність / інтероперабельності залізничних систем в рамках Співтовариства, згідно з якою Україна буде зобов'язана за свій рахунок перевести залізничні колії зі стандарту 1520 мм на європейський 1435 мм, що є нереальним і абсурдним.

У договорі також є і ряд політичних умов. Наведемо деякі з них:

1. Відповідно до ст. 8, п.3 ст.24 Договору Україна зобов'язана імплементувати Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду (Гаазького трибуналу), в якому були засуджені С.Мілошевич, Р.Младич і ще ряд лідерів держав, які були неугодні країнам Заходу (країнам блоку НАТО). Даний суд був спочатку створений як інструмент покарання лідерів тих країн, які з яких-небудь причин не влаштовують країни Заходу. Відповідно до Римського Статуту Україна буде зобов'язана видати будь-якого свого громадянина, проти якого порушено провадження у Міжнародному Кримінальному Суді. Це ще один інструмент впливу і управління правлячим в Україні політичним класом. Конституційний суд України в 2001 році вже визнавав деякі положення Римського Статуту суперечать Конституції України (Висновок Конституційного Суду України №3-в від 11.07.2001 року).

2. Відповідно до ст. 461, 464 Договору створюються Рада Асоціації та Комітет Асоціації. Рада Асоціації складається з представників Кабінету Міністрів України, Ради Європейського Союзу та членів Європейської Комісії. Згідно п.2 ст.462 Рада Асоціації створює власний регламент роботи. Залишається неясним, кількісний склад Ради Асоціації та механізм прийняття рішень. Комітет Асоціації складається з представників вищих посадових осіб України та Євросоюзу. Крім того, згідно з п.1 ст.463, п.3 с.465 рішення Ради і Комітету Асоціації є обов'язковими для сторін. Причому, згідно з п.3 с.463 і п.4 ст. 465 рішення щодо питань торгівлі можуть вирішуватися тільки Комітетом Асоціації на рівні вищих посадових осіб. Рада Асоціації та Комітет Асоціації є наднаціональними органами, які переймають на себе законодавчі повноваження з питань мит, імпортних квот, транспорту і зв'язку, оподаткування, підприємництва, соціальної політики, охорони здоров'я та освіти. Згідно ст.92 Конституції України рішення такого роду повинні визначатися виключно законами України. А згідно п.3 ч.1 ст. 85 Конституції України прийняття законів віднесено до компетенції Верховної Ради України. Ст.6 Конституції України говорить, що «державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову». Фактично, зазначені наднаціональні органи, що складаються з членів виконавчої влади, перебрали на себе повноваження органу законодавчої влади в Україні.

Звичайно ж, в даній публікації розглянуті не всі положення 1500-сторінкового документа. Але, аналіз сукупності умов розглянутих нами статей показує, що документ, в якому одна сторона наділяється виключно правами, а інша - виключно обов'язками, і під страхом покарання зобов'язується жити по чужим правилами, не може називатися Договором про Асоціацію та зону вільної торгівлі. Це - «Акт про визнання Україною колоніальної залежності від Євросоюзу», який до того ж не відповідає положенням Конституції України. Прийняття Україною умов даного договору де-юре ліквідовує суверенітет України. В економічному плані реалізація т.зв. зони вільної торгівлі призведе до хронічної рецесії економіки України, економічних збитків і щорічного зниження ВВП України на 1-1,5%. А головне, будуть назавжди втрачені залишилися високотехнологічні підприємства машинобудування, авіабудування, суднобудування.

http://ungu.org/

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация