Борг Батьківщині або Строкова служба в армії

7 травня 2018

Всі ми часто чуємо про те, що кожен громадянин повинен віддати борг перед Батьківщиною. Про те, що це за борг ми поговоримо в даній статті.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком її громадян (ст. 65 Конституції та ч. 1 ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»). Невід'ємною частиною військового обов'язку є строкова служба в армії.

15 лютого Президент України підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2018 році.

На 2018 рік визначено такі терміни проведення призову на строкову військову службу:

1) з 1 квітня по 31 травня 2018 - весняний призов;

2) з 1 жовтня по 30 листопада - осінній призов.

На даний момент в Україні проходить весняний призов. Попередньо очікується, що на службу в армію потраплять близько 16 000 чоловік, тоді як восени число призовників становитиме 14 000. У разі, якщо військкомати не зможуть виконати план по числу призовників, то почнеться пошук ухиляються від призову.

На службу в армію можуть потрапити всі громадяни, яким виповнилося 20 років, при цьому граничним віком для проходження служби у військових підрозділах країни є 27 років. Важливо відзначити, що за бажанням службу в армії можуть проходити особи, які досягли 18 років.

Якщо говорити про терміни служби в армії, то згідно зі ст. 23 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» термін служби в армії становить:

- 18 місяців - для осіб, які не мають вищої освіти;

- 12 місяців - для осіб зі ступенем спеціаліста або магістра.

Раніше, ми розповідали про те, які види повісток існую і що робити, коли її принесли в статті «Вам повістка! Все, що потрібно знати, отримуючи повістку з військкомату ».

Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?

Згідно чинного законодавства відстрочка від призову надається призовникам за рішенням районної призовної комісії по:

 • сімейними обставинами;
 • станом здоров'я;
 • для отримання освіти;
 • здійснення професійної діяльності.

За сімейними обставинами відстрочка надається за бажанням призовника особам, у яких:

 1. Непрацездатний батько або мати, або самотні непрацездатний батько (мати), непрацездатний опікун або піклувальник призовника, або особа, над яким призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних їх опікувати.
 2. Неповнолітні рідні брати і сестри або непрацездатні брати і сестри, незалежно від віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника.
 3. Одинокий батько або мати, у яких на утриманні побуває двоє або більше неповнолітніх дітей до досягнення старшим повноліття.
 4. Дитина до 3-х років або старше, якщо той виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду.
 5. Двоє і більше дітей.
 6. Дитина-інвалід.
 7. Дружина-інвалід.
 8. Вагітна дружина.

До іншим категоріям призовників:

 1. Призовнику-сироті за власним бажанням.
 2. У випадках, коли в родині два і більше сина, при проходженні служби братом.

Для отримання освіти на весь період навчання надається відстрочка громадянам призовного віку, які навчаються:

 1. У ВНЗ на денній формі навчання;
 2. У середніх або вищих духовних навчальних закладах за денною формою навчання;
 3. У загальноосвітніх і профтехучилищах з денною формою навчання (в разі досягнення призовником 21 року відстрочка втрачає свою силу);
 4. В інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без такого від виробництва.

Для продовження професійної діяльності відстрочка надається наступним призовникам:

 1. Педагогічним працівникам з повною вищою освітою;
 2. Медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості;
 3. Священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях;
 4. Сільським, селищним, міським головам - на термін виконання ними цих повноважень;
 5. Особам, які мають вчений ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки ;;
 6. Резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 7. Поліцейським - на весь період їх служби.

Відстрочка за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які під час медичного обстеження визнані тимчасово непридатними до військової служби.

При цьому, призовники, яким надана відстрочка зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у військкомат документи, що підтверджують їх звільнення від призову.

Хто підлягає звільненню від призову?

Від призову в мирний час звільняються особи:

 1. Які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 2. Які до дня відправки на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 3. Виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом термінів першого та другого контрактів;
 4. Батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;
 5. Які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 6. Які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;
 7. Яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Яким чином визначаться придатність призовника до військової служби?

Указом Міноборони України №402 від 14.08.2008 затверджено положення про військову лікарську експертизу і медогляд, яким визначається придатність до військової служби призовників. Це положення містить перелік хвороб, згідно з якими військово-лікарські комісії визначають ступінь придатності до військової служби.

Крім того, в нашій державі існує і таке поняття як альтернативна служба. Що ж це таке?

Відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» право на альтернативну службу мають громадяни України, в разі якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням. Основним моментом є те, що ці громадяни повинні належати до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Альтернативну службу призовники повинні проходити на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності, діяльність яких в першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також в патронажної службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України. Якщо говорити про терміни, то він в півтора рази перевищує строк військової служби.

Підводячи підсумки, слід сказати, що служба в армії, а тим більше захист Вітчизни повинна бути не обов'язком, а моральним правом кожного громадянина, так як високоефективної і боепрігодной армія може бути тільки в тому випадку, коли в її рядах будуть люди захист Вітчизни, для яких, є сенсом життя і справою честі, а не тягарем.

Підводячи підсумки, слід сказати, що служба в армії, а тим більше захист Вітчизни повинна бути не обов'язком, а моральним правом кожного громадянина, так як високоефективної і боепрігодной армія може бути тільки в тому випадку, коли в її рядах будуть люди захист Вітчизни, для яких, є сенсом життя і справою честі, а не тягарем

Юлія Макаровец

потужніший ик юриста АТ "КФ" ДОМІНАНТА "


Рейтинг сторінки: 5/5 на основі 6 оцінок.
Як будут перевіряті працевлаштування інвалідів?

Нещодавно Кабінет Міністрів України своєю ПОСТАНОВА від 05 червня 2019 р. № 466 змінів Порядок проведення Перевірки підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ та фізичних осіб, Які Використовують Найману працю.


Хто має право на відстрочку або звільнення від служби в армії?
Хто підлягає звільненню від призову?
Яким чином визначаться придатність призовника до військової служби?
Що ж це таке?
Як будут перевіряті працевлаштування інвалідів?
Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация