HOLODOMOR in UKRAINE

20-21 листопада 2013 Інститутом демографії та соціальних досліджень ім 20-21 листопада 2013 Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України спільно з Інститутом історії України НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним університетом «Києво - Могилянська академія» була проведена Міжнародна наукова конференція «Голод в Україні в першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921 - 1923 рр. 1932 - 1933 рр. 1946 - 1947 рр.) ».
Всього на конференції було представлено 51 доповідь (54 учасники), більшість з яких учасники оголосили особисто. Робота конференції проводилася як в режимі пленарних, так і секційних засідань.
На відкритті конференції з вітальним словом виступили директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський, директор Інституту історії України НАНУ Валерій Смолій, директор Українського інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко, відомий український філософ, академік НАНУ Мирослав Попович.

З презентаціями виступили вчені та відомі зарубіжні дослідники з США, Франції, Австралії, Росії:
Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Омелян Рудницький і головний економіст Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Алла Савчук - «Голод в Україні в першій половині ХХ століття в демографічному вимірі».
Директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, професор Сергій Плохій - «Електронний Атлас Голодомору: перші підсумки досліджень». З інтерактивними картами і «Атласом Голодомору» можна ознайомитися на сайті Гарвардського університету http://gis.huri.harvard.edu .
Співробітник Українського наукового інституту Гарвардського університету Геннадій Побережний - «Картографування Голодомору в Гарвардському університеті».
Науковий співробітник Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського Микола Горох - «Валютні операції торгсіновскіх установ (на прикладі Чернігівської облконтори)».
Доцент кафедри історії Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно - педагогічний університет» Григорій Кондратюк - «Кримські татари в умовах голоду 1921-1923 років».
Учитель історії загальноосвітньої школи I-III ст. № 11 Микола Бривко - «Голод 1946-1947 років в Донецькій області (регіональні особливості)».
Аспірантка кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка Наталя Єфімчук - «Передумови та наслідки голоду 1946-1947 рр. на Житомирщині ».
Провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Олексій Рогожин - «Громадські наслідки керованих« голодоморів »в Україні: підходи до структурної аналізу».
Завідувач лабораторією Інституту геронтології НАМН України Володимир Войтенко, головний науковий співробітник Інституту геронтології НАМН України Анатолій Писарук і завідувач лабораторією Інституту геронтології НАМН України Олександр Вайсерман - «Вікова смертність жителів України, ранній розвиток яких довелося на період Голодомору 1932-1933 рр.».
Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун - «Вплив голоду в ХХ столітті на чисельність населення України».
З презентаціями виступили вчені та відомі зарубіжні дослідники з США, Франції, Австралії, Росії:   Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М Професор Wheatcroft G. Stephen - «Mapping crude death rates in Ukraine in 1 933 and explaining the raion patterns».
Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Наталія Левчук - «Районна диференціація втрат населення України внаслідок голоду в 1933 році».
Професор Університету Північної Кароліни Олег воловини - «Розподіл демографічних втрат в результаті голоду 1933 року в Україні по місяцях».
Старший науковий співробітник Українського інституту національної пам'яті Віталій Огієнко - «Голодомор як історична травма».
Професор кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Петро Брицький - «Соціальні, моральні і психологічні наслідки періодів голодомору в Україні в ХХ ст.»
Науковий співробітник Інституту суспільних досліджень Ірина Рева - «Ідентифікація з агресором частини українського селянства як психологічний наслідок Голодомору 1932-1933 років».
Заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Олександр Майборода - «Колабораціонізм в Україні під час Голодомору та його вплив на етнічну свідомість українців».
Доцент кафедри історії України Криворізького національного університету Наталя Романець - «самосуд в українському селі в умовах Голодомору 1933 г.».
Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Людмила Слюсар - «Наслідки соціальних катастроф 1 930 - х років для української сім'ї».
Суддя Федерального суду Претензій США Богдан Футей - «Визнання Голодомору геноцидом: міжнародні конвенції, договори та судові рішення».
Аспірантка Інституту держави і права ім В. М. Корецького НАН України Катерина Бондар - «Legal recognition of the Ukrainian famine of 1932-1933».
Завідувач кафедри міжнародного права Національного університету «Києво - Могилянська академія» Мирослава Антонович - «Голодомор 1932-1933 років в Україні як геноцид української нації: суб'єктивна сторона злочину».
Старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України Георгій Папакін - «Чорні дошки» в політиці Голодомору - геноциду 1932 - 1933 років в Україні ».

Робота конференції показала поглиблення досліджень різних аспектів голоду в Україні в першій половині ХХ століття і розширення їх спектру. Конференція стала важливою сходинкою на шляху як подальших наукових досліджень, так і подолання суспільством стану «постгеноцидності».
Робота конференції показала поглиблення досліджень різних аспектів голоду в Україні в першій половині ХХ століття і розширення їх спектру За матеріалами конференції було видано збірник «Голод в Україні в першій половині ХХ століття: причини та наслідки (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Матеріали Міжнародної наукової конференції. Київ, 20-21 листопада 2013 »/ Ред. кол .: М. Антонович, Г. Боряк, А. Гладун, С. Кульчицький. НАН України. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, Інститут історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія». - К., 2013. - 364 с. ISBN: 978-966-02-7025-1.
Анотація: У збірнику представлені матеріали конференції, на якій вперше всебічно розглянуті три найбільш руйнівних для українського соціуму голодомору, які відбулися в першій половині минулого століття. У першій частині розглядається загальна картина голодовок і їх територіальні особливості, що створює всебічну картину перебігу цих трагічних подій. Друга частина присвячена розкриттю питань юридичної кваліфікації Голодомору 1932-1933 років в Україні як геноциду. Третя частина присвячена методологічним підходам визначення та оцінками демографічних втрат внаслідок голодоморів з їх диференціацією по різних територіях. Остання - четверта частина акумулює в собі матеріали, в яких досліджуються соціально-психологічні наслідки голодоморів для українського суспільства.
Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблематикою голоду в Україні і небайдужий до майбутнього своєї країни.
завантажити збірник

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация