Реферат: Атеїзм в сучасному світі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Казахський-АМЕРИКАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

ФАКУЛЬТЕТ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Дослідницька робота

з дисципліни: «Історія світових релігії»

на тему: «Атеїзм в сучасному світі»

Виконала: Кангельдіна Г. А. ФОГН-МО (10) IIC *

Перевірила: Голікова В.І.

Алмати 2010

зміст

Зміст ................................................................................................ 2

Введення ... ... .................................................................. ... ........................... 3

1.Ідеологія сучасного атеїзму .................................................................. 4

1.1Научние атеїсти ... .. .......................................................................................... ..5

1.2Светскіе гуманісти ..................... ... ..................................................................... 7

1.3Левие атеїсти ................................................................................................... .8

2.Атеістіческіе організації ................ ...................................................... ... 9

3.Статістіка ....................................... .. ................................................... 11

Висновок ....................................................... ....................................... ..12

Список використаних літератур ............................................................... .13

Вступ

Сучасний атеїзм - і як соціальний феномен і як форма поведінки людини - не є щось однорідне, монолітне. Цим поняттям охоплюється весь широке коло явищ: від байдужості, байдужості до релігії, яке здебільшого носить стихійний характер, тобто не спирається на науковий світогляд, до атеїзму, як різновиду світогляду, коли неприйняття релігії постає як продумана свідома позиція. Звичайно, ця диференціація рівнів атеїстичного умонастрої і поведінки носить досить загальний характер і не претендує на вичерпну повноту. Але суть справи не в ній, а в що стоїть за нею явище - зростаючому відході людей від релігії, явище, яке знаходиться в центрі уваги представників всіх релігій на всіх континентах світу. Було б помилкою вважати, що захід релігійності - наслідок тимчасового або часткового ослаблення позицій тієї чи іншої релігії. Знамення часу не криза тієї чи іншої релігії, а криза релігії взагалі як соціального інституту і як форми духовного життя.

Розвиток науки і її проникнення в психологію широких верств створило справжню прірву між мовою релігії і мовою світської культури. Яскраво виражена світська духовность- результат постійного накопичення знань і формування нового світогляду, що відбувалися протягом кількох століть і є невід'ємною складовою частиною прогресу сучасного наукового пізнання. Розвиток науки - це набагато складніший процес, ніж просте кількісне збільшення знань: знання, які збагачують скарбницю науки, постійно доводять свою істинність; тісно переплітаючись з різними аспектами соціального життя, вони матеріалізуються в практичній діяльності людей. Завдяки цьому наука і викликала певні зміни в психологічному настрої людей по відношенню до себе самої і видозмінила їх уявлення про природу і ролі науки в суспільстві.

Відділення суспільства від релігії не було, звичайно, одноразовим і чітко фіксується актом, пов'язаним з якимось певним подією в минулому або сьогоденні. У широкому соціологічному і філософському плані контури звільнення різних сфер суспільства від впливу релігії в Європі намітилися вже в період середньовіччя, коли політичне зміцнення міст призвело до поступового поділу світської і церковної влади.

Релігійні доктринери протягом століть бачили причину цього явища виключно в духовному порядку, не помічаючи того, що саме світське життя в найповнішому і істинному розумінні цього слова породжує атеїзм.

1. Ідеологія сучасного атеїзму

Свідомістю віруючих атеїзм сприймається в першу чергу як зневіра. Його форми можуть бути різними в залежності від його причин і передумов. Невіра - це стан людської душі, при якому буття Боже не відчувається, заперечується або виводиться за рамки людського життя в цілому. Можна виділити кілька форм невіри в залежності від його змісту.

1.Неверіе як синонім незнання. Тут мається на увазі необізнаність, неосвіченість людської свідомості щодо буття Божого. Такий стан викликано зовнішнім фактором, тому вини самої людини в його невіру немає, так як при незнанні немає і спротиву.

2.Неверіе як небажання вірити. Причини такого стану можуть бути різними. Людина не хоче, щоб Бог був, тому що в іншому випадку його життя, звички виявляться несумісними з волею Божою; або гордість викликає нездатність підпорядкувати себе; або страх за відповідальність в беззаконної життя заглушає голос совісті; або всі ці причини разом; або інші, подібні до них.

3.Неверіе як невірність. Тут передбачається відмова від віри в результаті нездатності проводити життя відповідно до вимог норм релігійної поведінки. Про таких апостол Павло говорить: "Вони кажуть, що знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні, і до всякого доброго діла". [1]

4. Невіра як байдужість. На думку м. Веніаміна (Федченкова), "Це є практичний индифферентизм, напівсонний стан людей, нічого глибоко не думаю і нічого до кінця не вирішили".

5. Невіра як раціональна проблема, або теоретичний атеїзм. Ті, для кого розум є єдиним критерієм істинності тверджень, виявляються нездатними прийняти релігію. Бо на шляху до релігійної істини вони зустрічають теоретичні перешкоди.

6. Невіра як спротив Богу. Яскравим прикладом є ніцшеанство.

Тепер хочу зупинитися до атеїзму як соціально-культурного явища. Перш за все, перед тим як почати розмову про ідеологію сучасного атеїзму, наголошу на тому, що багато в чому атеїзм сьогоднішнього дня виріс. Переважна більшість великих робіт, вітчизняних і перекладних, було видано за Радянської влади. Щось сьогодні вже атеїстами не береться, щось переробляється, а щось залишено ними без змін.

Атеїзм (франц. Atheism від грец. Atheos - безбожний) - історично різноманітні форми заперечення релігійних уявлень і культу та затвердження самоцінності буття світу і людини [2] . Знаходив вираження в вільнодумство, вільнодумстві і ін. Сучасний атеїзм розглядає релігію як ілюзорне свідомість. Це саме загальне визначення, яке дає світська наукова література. Воно вимагає конкретизації.

Атеїзм - одна з найбільш послідовних в критиці релігії форм вільнодумства. Згідно атеїстичному думку світ единственен і самодостатній, релігія - творіння людини. Атеїзм заперечує існування світу надприродного (Бога, богів, духів і т. Д.). Це основоположні догмати атеїзму. У минулому вони були збудовані у відносно струнку систему. В наші дні атеїсти в світі не так єдині в ідеологічному відношенні як раніше. Безліч форм атеїзму можна спостерігати сьогодні. Класифікувати їх не просто тому, що всі сучасні форми так чи інакше спадкоємці однієї і тієї ж "атеїстичної платформи", тим більше - активний обмін інформацією та матеріалами в Інтернет призводить часом до того, що на сайтах ліберальних атеїстів розміщуються статті, які містять ідеї атеїзму войовничого і навпаки.

Я буду розглядати найбільші і виражені в ідеологічному відношенні групи і форми.

1.1 Наукові атеїсти.

Це найбільш велике в кількісному відношенні напрямок в сучасному атеїзм. Фактично всі суспільства і організації, в назві яких є слово "атеїстичний", в своїх філософсько-ідеологічних переконаннях стоять на позиціях наукового атеїзму. Серед них можна відзначити атеїстичні суспільства такі як Атеїстичне суспільство Москви (АТОМ) (Росія), Санкт-Петербурзьке товариство атеїстів (Росія), American atheists (США), CampusFreethoughtAlliance (CFA) (США), Британська Гуманістична Асоціація (Великобританія) та інші, менш значущі організації.

Сьогодні науковий атеїзм можна охарактеризувати як філософську систему, щодо закінчену, що спирається у своїх судженнях на діалектико-матеріалістичні принципи аналізу в дослідженнях явищ і основ світобудови. Послідовники наукового атеїзму відкрили багато сайтів в глобальних мережах:

www.atheism.websib.ru, www.ah-razum.narod.ru, www.ateizm.ru, www.acenter.h1.ru, www.ateizm.iatp.org.ua, www.deicide.irk.ru/ main_k.html, www.mews.narod.ru/atheist/, www.boganet.chat.ru/boganet.htm, www.velsat.narod.ru.

За адресою - www.atheism.ru працює офіційний сайт наукового атеїзму (він так і називається "Науковий атеїзм"). Його творці - московські студенти А. В'язівський і М. Елісейкін. Завдяки прагненню цих молодих людей дотримуватися наукових форм подачі матеріалу і ведення дискусії, в даному проекті беруть участь не тільки студенти, але й відомі вчені та історики атеїзму (Тажурізіна З. А., К. Е. Дулуман та інші). Наведемо витяги з основоположною статті сайту "Атеїзм", в якій дається "базове визначення атеїзму". "Атеїзм - філософсько-матеріалістичне вчення. Атеїзм, з одного боку, постулює неспроможність усякої релігії як фантастичного, перекрученого відображення дійсності, відкидає віру в реальність існування всього надприродного, бога, богів, духів, потойбічного світу, воскресіння з мертвих, безсмертя душі, її переселення з одних істот до інших, заперечує можливість створення світу і всього сущого з нічого, а з іншого визнає вічність і несотворімость матеріального світу, розвиток природи і суспільства за своїми соб ничих законами і за допомогою заперечення надприродних сил стверджує самоцінність буття світу і людини, цінність земного життя як єдино можливої ​​і сприяє формуванню у людей матеріалістичного світогляду. Атеїзм не починати критики релігії з заперечення бога, як іноді це уявляють собі багато віруючих. У цьому випадку, атеїзм був би просто вірою в зневіру, тобто принципово не відрізнявся б від релігійного світогляду. Атеїсти не вірять в бога з тих же причин, по яким віруючі не вірять, наприклад, в реальне існування кентаврів, лісовиків, потвора або богів інших релігій ... " [3]

В одній з основоположних статей сайту - статті Тажурізіной "Атеїзм", постулюється наступний погляд на атеїзм, з яким, ймовірно, згодні і автори цього інтернет-проекту: "Атеїзм - закономірний елемент духовного життя суспільства, викликаний до життя соціальними, культурними, індивідуально психологічними потребами. Досліджувалися різні типи атеїзму: природничо-науковий, вульгарний, догматичний, науковий (теоретичний, що спирається на діалектико-матеріалістичні принципи аналізу релігії), вивчалися закономірності його розвитку. Т еоретіческі обгрунтований атеїзм існує всього близько трьох століть, хоча зачатки його сягають Лукрецію. Вперше він знайшов життя завдяки зусиллям французьких просвітителів, розвивається в лоні марксизму, філософського натуралізму, секулярного гуманізму. Атеїстичне мислення, будучи по суті новаторським, ще не освоєно більшістю землян ... атеїзм - світогляд далекого майбутнього " [4] . У науково-атеїстичному світогляді важливо виділити дві частини - критика релігії та утвердження цінності людини, причому йдеться, що людина цінний сам по собі, а не як створення Бога, але не що людина є самоцінність замість Бога. В "Маніфесті атеїзму", який зазнав три редакції, перший пункт говорить: "Ми вимагаємо дотримання основних свобод людини - свободи особистості, свободи слова, свободи віросповідання та свободи від віросповідання, свободи свідомості". У тому ж документі розкриваються багато аспектів, якими характеризується, на думку його авторів, науковий атеїзм. "Атеїзм є не" простим невір'ям у Бога ", а являє собою світогляд, що включає в себе наукові, моральні та соціальні підстави для заперечення існування бога і філософію життя без бога", - пункт 2 маніфесту. Також стверджується, що атеїзм це не віра, а знання (сума знань) в роботі Дулумана К. Е. "Звідки знаємо, що Бога немає?" .

Розроблено "науковими атеїстами" і соціальні основи їх атеїзму:

1. Людина має право не сповідувати ніякої релігії, не вірити в бога, не виконувати релігійних обрядів і вільно поширювати свої переконання.

2. Жодна людина не може бути покараний або соціально дискримінований за сповідання якої б то не було релігії, або за відмову сповідувати будь-яку.

3. Право вибрати віру, конфесію, релігію або не вибирати ніякої, належить виключно самій людині. Людина не може бути примушений до прийняття віросповідання або відмови від нього.

4. Дані про конфесійну приналежність або віросповідання не повинні бути присутніми в документах, що засвідчують особу і анкетах, що пред'являються до заповнення у всіх державних установах. [5]

Велика увага наукові атеїсти приділяють працям видатних мислителів попередніх епох. Наприклад, на сайті "Науковий атеїзм" доступні книги З. Фрейда і Б. Рассела; статті Луначарського і С. Лема; вірші Г. Гейне та оповідання Я. Гашека. Представлені також праці сучасного вченого-атеїста, академіка В.Л.Гинзбург. Основною діяльністю наукових атеїстів сьогодні є критика Церкви. "Принцип відділення церкви від держави ми розглядаємо основним конституційним принципом", - заявляють вони в маніфесті. На їхню думку, в світі цей принцип сьогодні порушується.

В цілому можна стверджувати, що своєю академичностью цей напрям забезпечує фундамент всіх форм сучасного атеїзму.

1.2 Світські гуманісти.

Ця форма найбільш близька Науковому атеїзму. Але це - не чисто антирелігійне, а більш широкий рух.

Самі гуманісти дають таке визначення свого вчення: "Гуманізм - це світогляд, сутністю якого є ідея людини як абсолютної для нього самого цінності і пріоритетною реальності в ряду всіх інших цінностей і реальностей". [6] З цього визначення видно, що у філософській системі світського гуманізму немає місця Богу. Точніше, якщо саме буття Боже прямо і не заперечується, то, у всякому разі, йому відмовлено в головне значення. Подібна світоглядна позиція, по суті, є богоборство. Термін "світський" поруч зі словом "гуманізм" вживається на противагу поняттю "релігійний гуманізм". "Прагнучи завуалювати об'єктивну нелюдськість релігії, філософи від теології висунули поняття релігійного гуманізму. І ось, щоб не плутати його з справжнім гуманізмом, введений в обіг термін світського, тобто нерелігійною або секулярного гуманізму (від латинського слова saecularis - світський)." [7]

1.3 Ліві атеїсти.

Крім найменування "ліві" їх можна називати "войовничі". Як і вище описані напрямки сучасного атеїзму, ліві виділені автором в окрему групу вельми умовно. У їх ідеології немає зовсім нічого нового. Той же погляд на релігію, на людину, її права і свободи, на світобудову. Відмінності ми знаходимо лише в їх громадянської позиції. Вони активні в протистоянні процесам "клерикализации суспільства". Під цим вони розуміють процес проникнення релігії в усі сфери життя суспільства. Церкви в центрі їх негативного уваги. Їхнє невдоволення викликають, перш за все такі факти:

1) Економічна сфера -

a. Передача державою будівель, що становлять культурну та історичну цінність у власність релігійним організаціям;

b. Надання релігійним організаціям податкових пільг;

c. Субсидування з бюджетних коштів проектів спорудження і відновлення храмів, каплиць, монастирських комплексів і т. Д.

2) Громадське життя -

a. Участь священнослужителів в численних громадських заходах, освячення державних установ;

b. Присутність державних чиновників на церковних урочистостях;

c. Викладання в світських навчальних закладах "релігійних" предметів;

d. Присутність священиків в армії;

e. Пріоритет релігійних діячів в наданні слова засобами масової інформації перед атеїстами.

На цьому претензії не закінчуються. Войовничих атеїстів не влаштовує все, що робиться Церквою і все що робиться на благо Церкви.

Сьогодні їх не багато. До лівих атеїстів ми можемо віднести майже всіх справжніх марксистів. Серед членів уряду є деякі діячі, які піднімають свій голос проти релігії, але вони не особливо популярні і більш придатні для внутрішнього користування. До войовничим атеїстам примикають в нашій класифікації і деякі сатаністи. Наприклад, відомий в середовищі безбожників сатаніст Warrax (Варракс) публікується на багатьох атеїстичних сайтах. Він бере активну участь в атеїстичному русі. Цікавим є той факт, що про діяльність атомів (атеїстичного суспільства Москви) в інтернеті як сторонній спостерігач пише тільки Варракс, автором інших статей є А. В'язівський ( "батько-засновник" атом, як його називає Варракс). Цей факт змушує деяких атеїстів сумніватися в реальному існуванні цього суспільства.

Нинішня діяльність "лівих" полягає в доведенні до відома громадськості фактів "релігійного засилля" в суспільстві, такий рід занять вони називають правозахисною діяльністю. Як і належить "войовничим", вони в своїх заявах не скупляться на гостроти, блюзнірства, шпильки, часом доходить навіть до непристойності.

Слід зазначити, що дана класифікація не обіймає всієї різноманітності типів невіруючих. Їх дуже багато, і навряд чи можливо описати все. Самі атеїсти сьогодні ведуть між собою дискусії і не можуть домовитися про те, на якій ідеологічній базі вони могли б об'єднатися. Крім того, атеїзм в сучасному суспільстві має і латентні форми. Це проявляється найчастіше при обговоренні питань про роль Церкви у соціальній та державного життя, реформи освіти і т. Д. Чимало громадських діячів, які не ідентифікуючи себе як атеїстів, висловлюються проти Церкви з атеїстичних позицій.

2. Атеїстичні організації

В даний час атеїзм як явище світової культури зростає і кількісно, ​​і якісно, ​​і організаційно. Третина наших сучасників в тій чи іншій мірі розділяє атеїстичний світогляд. Невіра в надприродне об'єднує самих різних людей - від простих трудівників з природно склалися у них стихійними атеїстичними переконаннями до вчених і мислителів, які свої атеїстичні погляди підкріплюють сукупністю наукових, соціологічних і філософських аргументів.

Як в ідейному, так і в організаційному відношенні атеїзм знаходиться в авангарді людського прогресу. І він не самотній в захисті цінностей земного життя і гідності людини. Він органічно пов'язаний з такими світоглядними течіями, як раціоналізм, агностицизм, скептицизм і антиклерикалізм. Спільно з іншими спорідненими регіональними та міжнародними об'єднаннями вільнодумних організований атеїзм бореться проти мракобісся, забобонів, порушень свободи совісті та інших прав людини ... Такі перші відомі організації з'явилися 60-х рр. двадцятого століття в США. За часів розгулу маккартизму на рівні сенату і президента в США була зроблена спроба ввести в загальноосвітні школи викладання Закону Божого, уроки супроводжувати молитвами, розвісити в класах релігійні символи (хрест, ікони, цитати з Біблії і т.п.), заборонити вивчення дарвінізму і інших "смердючих безбожництво" наук.

Проти всього цього виступила мати двох школярів Маделін Мюррей О'Хайер (Madalyn Murray O'Hair) і звернулася за захистом до суду, апелюючи до першої статті Конституції США, яка гарантує всім своїм громадянам свободу совісті. Судовий процес викликав великий резонанс в країні. На підтримку Маделін було створено потужний громадський рух, назване "Американські атеїсти" (American atheists). В результаті - в школах США припинилося викладання Закону Божого, священики перестали викладати в школі, з класів усунені всі релігійні атрибути.

Виник рух "Американські атеїсти", першим президентом якого була сама Маделін, до сих пір є одним з найбільш послідовних пропагандистів атеїзму і ефективним борцем з релігійним мракобіссям в США. Це загальнонаціональна організація вільнодумних має свої філії в кожному штаті і в кожному великому місті, видає газети, книги, проводить публічні диспути, створює художні кінофільми.

Поряд з рухом "Американські атеїсти" в США в даний час активно веде свою роботу ряд інших атеїстичних масових організацій, про деякі з яких у цій замітці я можу сказати тільки в загальній формі.

Campus Free thought Alliance (CFA) - Альянссвободомислящіхкампусов. Це молодіжна, переважно студентська, організація. Вона проводить літні з'їзди в місцях відпочинку і університетських кампусах, де читаються доповіді, відбувається обмін думками, приймаються різні резолюції і проводяться акції на захист вільнодумства і прав людини в галузі культури. Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) - Комітетпонаучномуісследованіязаявленійопаранормальнихявленіях. Комітет - наукова установа, об'єднує найбільших громадських діячів і вчених світу. Його членами були президент Американської Академії Наук Карл Саган і відомий фантаст Айзек Азімов, в ньому складаються Стефан Хавкін, Річард Довкінс, Пол Куртц, хімік Петер Аткінс і багато інших видатних особистостей. Комітет піддає неупередженого і строго наукового дослідження всі пропоновані йому на перевірку «чудеса», пророцтва, свідоцтва про факти телепатії, літаючі тарілки та інше. Роботу свою проводить публічно, демонструючи експертизу через телебачення, і публікуючи її результати в пресі. До сих пір не підтверджена достовірність жодного «чуда». Комітет пропонує 100.000 доларів кожному, хто зможе пред'явити достовірні дані на користь хоча б одного чудового, надприродного події. Серед іншого, комітет дав експертний висновок по Туринської плащаниці і публічно довів неспроможність претензій на те, що нею було обгорнуте тіло Христа. Комітет висловив згоду перевірити диво Єрусалимського вогню на Гробі Господньому, але церковники не дозволяють провести відповідні дослідження. Комітет видає журнал Skeptical Inquirer. [8]

American Humanist Association (AHA) - Американська гуманістична асоціація. Об'єднує філософів, діячів культури, найвизначніших вчених США та інших країн. Видає журнал Humanist, а також книги і брошури; має філії у всіх штатах. American Rationalist Association (ARA) - об'єднує прихильників раціонального вирішення тих проблем, на яких паразитує релігійний ірраціоналізм і містицизм, виступає проти сліпої віри і «відвертих» релігій. Видає широко відомий філософський журнал "Раціоналіст". Нещодавно виник потужний рух Freedom From Religion Foundation (FFRF) - За свободу від релігійного фундаменталізму. Воно викликано до життя спробою американського сенату і президента Клінтона ввести в школах молитви, релігійну атрибутику і навчання Закону Божому. Крім цих в США та інших країнах існує безліч подібних атеїстичних організацій, наприклад, Ex-tian (Колишні християни), Post-Fun (Постфундаменталізм) і ін. [9]

Зазначені суспільства проводять величезну просвітницьку, наукову і культурну роботу. Кожне з них видає свої газети, журнали і книги; його члени проводять міжнародні конгреси, публічні диспути, мають сторінки в мережі Інтернет, щодня дають відповіді відвідувачам їх сторінок на найрізноманітніші питання, дають експертну оцінку так званим паранормальних явищ і церковним «чудесам». Величезною є заслуга атеїстів в ліквідації расових забобонів і дискримінації за релігійною ознакою, в утвердженні ідеалів світської школи, в боротьбі за права людини і мир між народами. Подібні атеїстичні організації і рухи існують і активно діють в інших країнах Заходу.

А також важливо відзначити атеїстичні суспільства на території Росії. Вони почали активно діяти після відмови від панування атеїзму, який був зафіксований в законі від 25 жовтня 1990 «Про свободу совісті та релігійні організації».

У російському суспільстві в 90-х рр. починає формуватися атеїзм в формі «секулярного (світського) гуманізму». Головна ініціатива в процесі його формування належить професору філософського факультету МДУ В. А. Кувакін, заснували в травні 1995 р разом з однодумцями Міжрегіональне громадське об'єднання «Російське гуманістичне суспільство» (РГТ), метою якого є «сприяння розвитку гуманізму, в тому числі розробці , поширенню та утвердження в російському суспільстві ідей світського, громадянського гуманізму, вільнодумства; сприяння вивченню принципів науково-атеїстичного та інших форм нерелігійного світогляду (скептицизму, агностицизму, індиферентизму по відношенню до релігії) ». В даний час в російському суспільстві атеїзм грає величезну роль. Існують також такі атеїстичні суспільства як "АТОМ" Атеїстичне суспільство Москви, "ОАП" Товариство атеїстів Підмосков'я, Товариство атеїстів Орловщини, "РГО" Російське гуманістичне суспільство, Уфимское атеїстичне суспільство. Вони ведуть активну діяльність. Кожен з них має свій особистий сайт.

А як йдуть справи з атеїзмом і світським гуманізмом в інших регіонах світу? Характерною рисою міжнародного руху вільнодумних стала його активізація в так званих розвиваються країнах: Латинській Америці, Азії, Африці. Примітний факт: два світових гуманістичних конгресу, XIII і XIV, пройшли відповідно в Мексиці (1996, тема «Глобальний гуманізм кібернетичного століття») і в Індії (1999, тема «Гуманізм в ім'я людського розвитку і щастя»).

3.Статістіка

Досить складно визначити кількість атеїстів у всьому світі. Також учасники опитувань можуть по-різному розуміти термін «атеїзм» і відмінності між атеїзмом, нерелігійними віруваннями, нетеїстичною релігіями і духовними практиками. Крім цього, в деяких релігійних країнах люди намагаються не демонструвати свої атеїстичні погляди з метою уникнути дискримінації і переслідувань.

Дослідження, проведене Британської Енциклопедією в 2005 році, показало, що нерелігійними є приблизно 11,9% людей, а атеїстами - близько 2,3%. Ці результати не включають в себе послідовників нетеїстичною релігій, таких, як буддизм. [10]

Також в 2005 році Pew Research Center досліджував ставлення американців до представників різних конфесій (світоглядів). Було встановлено, що атеїсти користуються найменшим повагою. 35% американців ставляться до них позитивно, 53% - негативно. [11]

У листопаді - грудні 2006 року опитування серед громадян США і п'яти європейських країн, опублікований в Financial Times, показав, що американці більше, ніж європейці, схильні вірити в щось надприродне (73%). Серед дорослого населення Європи більш віруючими є італійці (62%), а французи-найменш релігійні (27%). У Франції 32% опитаних назвали себе атеїстами і ще 32% -агностікамі. [12] Офіційний опитування Європейського союзу дало наступні результати: 18% населення ЄС не вірять в бога, 27% допускають існування надприродної «духовної життєвої сили», в той час як 52% вірять в будь-якого конкретного бога.

Серед тих, хто припинив навчання в школі, не досягнувши п'ятнадцятиріччя, співвідношення віруючих підвищується до 65%; ті з опитаних, хто вважав себе вихідцем із строгих сімей, більш схильні вірити в бога, ніж ті, чиї родини не мали строгих внутрішніх правил. [13]

У 2007 році опитування, проведене Інститутом Соціальних досліджень (США), показав, що найбільш релігійною країною серед індустріально розвинених держав є США-90% стверджують, що вірять в бога, 60% щодня моляться, 46% щотижня відвідують храм (синагогу або мечеть) . Частка активних віруючих в інших індустріально розвинених країнах значно нижче-4% у Великобританії, 8% у Франції, 7% в Швеції і 4% в Японії. [14]

На 2005 рік перше місце в списку 50 найбільш атеїстичних країн світу, складеному американським коледжем Пітцер, займає Швеція (45-85% жителів є атеїстами). За нею йде В'єтнам (81%), Данія (43-80%), Норвегія (31-72%), Японія (64-65%), Чехія (54-61%), Фінляндія (28-60%), Франція (43-54%), Південна Корея (30-52%) і Естонія (49%). [15]

Дані досліджень ВЦИОМ, проведені в 2007 р в 46 областях Росії, показали, що переконаними атеїстами себе вважають 6% опитаних, байдуже ставляться до релігії - 8%. Згідно з дослідженням Левада-центру, проведеного в тому ж році, невіруючими себе вважають 23%. [16]

Висновок

Релігія як суспільне явище-це історична реальність. У сучасному світі вона має ще соціальні і психічні основи. Проблема її виживання або відмирання аж ніяк не вичерпується тактичною майстерністю релігійних організацій, зацікавлених в її збереженні, або вмілої стратегією атеїстів, які ведуть із нею боротьбу. З точки зору пізнання проблеми, пов'язані з місцем релігії в житті сучасного суспільства, нічим не відрізняються від будь-яких інших, які наука вважає необхідними розробляти. Наукове дослідження релігії так само важливо, як і розробка інших наукових проблем. Історичні перетворення, здійснювані реформами суспільства, викликають глибокі зміни і в колективному і в індивідуальній свідомості. Ці зміни можуть стати плідним полем дослідження для вчених, в тому числі і для тих, хто займається сучасною еволюцією релігійних явищ.

Секуляризація означає торжество людини, повністю включився в перетворення суспільства, людини, для якого світ перестає бути створеним богом і перетворюється в природу. Людина, зайнятий в промисловості, як і житель, села, що переживає процес урбанізації, мають справу з дійсно новою природою. Вони учасники поступового формування такого способу сприйняття і оцінки природи, коли остання розглядається в плані її співвідношення з природними законами, а не з божественними силами.

Завдяки успіхам науки людина сьогодні займає набагато більш тверду і впевнену позицію щодо релігійних вірувань, що сягають своїм корінням в далеке минуле. Він знайшов незрівнянно більшу впевненість в собі і почуття власної гідності.

В умовах демократії гарантується свобода совісті для всіх громадян: кожен громадянин має право вірити і належати до будь-якого культу, визнаному законом, або ж не дотримуватися ніякої релігійної віри. Віруючі і невіруючі користуються однаковими цивільними правами: релігійні переконання людини, так само як і відсутність таких, не дають привід для його дискримінації, обмеження його цивільних прав та свобод.

Список використаних літератур:

1. www.atheism.ru

2. www.wikipedia.ru

3. http://www.humanism.al.ru/ru/magazine.phtml?issue=2000.15-04

4. А. Гольбах. «Галерея святих або дослідження способу мислення, поведінки, правил і заслуг тих осіб, яких християнство пропонує в якості зразків»

5. В.Н. Самченко. «Атеїзм і релігія перед обличчям сучасності.» URL: http: //philos.da.ru

6. Сем Херріс. «Що таке атеїзм?» Журнал «Скепсис»

7. Журнал «Здоровий глузд» №15 2000.

8. А. А. Радугин «Введення в релігієзнавство: теорія, історія і сучасні релігії.» М.2000

9. Марк Єрмолаєв «Пострадянський атеїзм - його ідеологія, структура, адепти». Діполмная робота. М.2003


[1] (Тит 1:16).

[2] А. А. Радугин Введення в релігієзнавство: теорія, історія і сучасні релігіі.М.2000. стр: 158

[3] www.atheism.ru

[4] www.atheism.ru

[5] www.atheism.ru

[6] www.atheism.websib.ru

[7] Марк Єрмолаєв «Пострадянський атеїзм - його ідеологія, структура, адепти». Діполмная робота. М.2003

[8] «Здоровий глузд», №2, 1996/97. С. 86-89, а також в Інтернеті www.csicop.org

[9] «Здравийсмисл», №1, 1996, с. 56 - 61.

[10] Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-2005. Encyclopædia Britannica (2005)

[11] Pew Research Center Public Expresses Mixed Views of Islam, Mormonism

[12] Religious Views and Beliefs Vary Greatly by Country, According to the Latest Financial Times / Harris Poll. Financial Times / Harris Interactive (2006-12-20).

[13] Social values, Science and Technology. - Directorate General Research, European Union. - P. pp 7-11.

[14] Washington Profile Молитва і економіка

[15] Інтерфакс-Реллігія

[16] Левада-Центр> Релігія і церква

Звідки знаємо, що Бога немає?
А як йдуть справи з атеїзмом і світським гуманізмом в інших регіонах світу?
Phtml?
«Що таке атеїзм?
Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация