Юристи роз'яснили порядок направлення віруючих українців на альтернативну службу

У зв'язку з початком чергового призову на строкову військову службу Інститут релігійної свободи підготував роз'яснення порядку заміни військового обов'язку альтернативної (невійськової) служби для віруючих громадян України.

Наведені нижче відповіді не стосуються випадків призову на військову службу під час мобілізації, що регулюється окремим законом, особливості якого в контексті прав віруючих громадян викладені в інший консультації ІРС
Наведені нижче відповіді не стосуються випадків призову на військову службу під час мобілізації, що регулюється окремим законом, особливості якого в контексті прав віруючих громадян викладені в інший консультації ІРС.
1. Нормативно-правові акти
Конституція України (ч. 4 статті 35);
Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 №1975-XII (далі - Закон);
Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25 березня 1992 №2232-XII;
Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України« Про альтернативну (невійськову) службу »від 10.11.1999 року № 2066 (далі - Положення).
2. Хто підлягає призову на строкову військову службу?
Відповідно до ч. 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Такі особи називаються громадянами призовного віку.
3. Хто має право на альтернативну (невійськову) службу?
Громадяни України, які відповідають одночасно таким вимогам:
які підлягають призову на строкову військову службу;
сповідують релігію і належать до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю (перелік таких організацій затверджений Постановою Кабміну від 10.11.1999 року № 2066 малюків);
документально підтвердили істинність своїх переконань (довідка релігійної організації, наявність релігійної освіти або певного духовного сану і т.д.);
за якими відповідною комісією місцевої державної адміністрації прийнято рішення про направлення на альтернативну (невійськову) службу замість проходження строкової військової служби.
4. Який порядок направлення на альтернативну (невійськову) службу?
Етап 1. Особа призовного віку, яка бажає проходити альтернативну (невійськову) службу, представляє в структурний підрозділ місцевої державної адміністрації у справах альтернативної служби (далі - підрозділ) письмову заяву.
Пропонуємо Вам зразок такої заяви:
До заяви додаються документи, що підтверджують істинність релігійних переконань призовника, копія документа про освіту, довідка про склад сім'ї та довідка з місця роботи або навчання (пункт 5 Положення). Таку заяву розглядається на засіданні підрозділу протягом календарного місяця (стаття 11 Закону).
Читайте також: Мобілізація віруючих: питання і відповіді
Етап 2. Громадянин, щодо якого місцева держадміністрація прийняла позитивне рішення про направлення на альтернативну (невійськову) службу, повинен звернутися протягом п'яти календарних днів до військового комісаріату, в якому він знаходиться на військовому обліку (пункт 16 Положення).
Етап 3. Призовник на загальних підставах має пройти призовну комісію, яка вирішує питання про його придатності до військової служби. У разі прийняття нею рішення про призов віруючої людини на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п'яти календарних днів повідомляє відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації про рішення призовної комісії.
Етап 4. Громадянин, визнаний призовної комісією придатним до військової служби, протягом п'яти календарних днів після проходження призовної комісії повинен звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації. Адже на альтернативну службу направляються тільки ті громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу (стаття 12 Закону, пункт 17 Положення). Тобто визнання непридатним до військової служби звільняє також і від необхідності проходити альтернативну (невійськову) службу.
Етап 5. Протягом періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії підрозділ місцевої державної адміністрації приймає рішення про конкретне місце проходження віруючим громадянином альтернативної служби. На підставі рішення цього підрозділу громадянину видається направлення для проходження альтернативної служби встановленої форми (пункт 18 Положення).
5. Протягом якого терміну призовник повинен подати заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу?
Щоб скористатися конституційним правом заміни військового обов'язку альтернативної (невійськової) служби призовник після постановки на військовий облік, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, повинен звернутися з відповідною заявою до структурного підрозділу місцевої держадміністрації (стаття 9 Закону).
Частиною шостою статті 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено, що терміни проведення призову громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.
Тобто крайній термін завершується за два місяці до дати початку призову громадян на строкову військову службу, щорічно визначається в Указі Президента України.
6. Особливості направлення на альтернативну службу під час чергового призову в 2015 році.
З порушенням вимог законодавства щодо строків лише 17 лютого 2015 Президент України видав Указ «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році» №88 / 2015. Тобто на два з половиною місяці пізніше визначено в законодавстві термін. Указ встановлює, що черговий призов громадян на строкову військову службу проводиться протягом квітня-травня і жовтня-листопада 2015 року.
Разом з тим, відповідно до пункту 6 Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 року №2066, у разі порушення громадянином встановленого терміну подачі заяви в ній повинні бути вказані причини її несвоєчасного подання. З огляду на це, рекомендуємо під час весняного призову в заявах про направлення на альтернативну службу в якості причини несвоєчасного подання заяви вказувати про порушення термінів видання Указу Президента України №88 / 2015. Оскільки несвоєчасність видання нормативно-правового акта не повинна звужувати обсяг прав громадян, а тому така підстава повинна бути визнана поважною.
7. Який термін проходження альтернативної (невійськової) служби?
Відповідно до статті 6 Закону строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби. Загальні терміни військової служби встановлено в статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». При цьому в пункті 33 Положення міститься застаріла норма, частково не відповідає нормам цих законів.
Таким чином, загальний термін проходження альтернативної служби становить 27 місяців. У той же час, для осіб з вищою освітою (спеціаліст, магістр) цей термін становить 18 місяців.
8. Де повинна проходити альтернативна (невійськової) служби?
Віруючі громадяни проходять альтернативну службу на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності, діяльність яких в першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством (стаття 5 Закону) . У будь-якому випадку така служба не повинна бути пов'язана з використанням зброї, носінням військової форми і виконанням наказів військових.

Інститут релігійної свободи

2. Хто підлягає призову на строкову військову службу?
3. Хто має право на альтернативну (невійськову) службу?
4. Який порядок направлення на альтернативну (невійськову) службу?
5. Протягом якого терміну призовник повинен подати заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу?
7. Який термін проходження альтернативної (невійськової) служби?
8. Де повинна проходити альтернативна (невійськової) служби?
Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация