Актуальність дипломної роботи

Актуальність дипломної роботи визначається шляхом порівняння обраної тематики з повнотою дослідження вже існуючих наукових робіт цієї галузі знань або проблематики. Опис актуальності теми дипломної роботи завжди є частиною вступу дипломної роботи, що має на увазі собою виняткову важливість цього елементу вступу, в якому студент повинен обґрунтувати значення даної роботи для подальшого вивчення конкретної проблеми / області.

Актуальність теми дипломної роботи повинна виконувати дві функції: 1) позначити місце даної роботи в загальній проблематиці; 2) визначити, що саме в загальній проблематиці є недозволеним і, відповідно, вирішення якої проблеми планується даною роботою. Опис актуальності роботи не повинно бути, з одного боку, багатослівним, а з іншого-дуже формальним, яке лише повторює загальновідомі факти. Обсяг опису актуальності дипломної роботи повинен становити від 2-4 абзаців до 1-1,5 сторінок роботи.

Тема дипломної роботи: «Основи підприємницької діяльності». Питання організації та розвитку підприємництва розглядаються в контексті загальних ринкових перетворень. Відсутність системного, комплексного вивчення процесів підприємця в логічній послідовності основних кроків його діяльності не дозволяє усвідомити справжню природу цього явища, дослідити тенденції розвитку підприємництва в умовах ринкової економіки. Аналіз світового та вітчизняного досвіду і сучасні тенденції економічного розвитку свідчать, що підприємництво є одним з найважливіших елементів соціально-економічного прогресу сучасного суспільства.

Різні аспекти організації і розвитку підприємництва розкриваються в роботах Ю. Єханурова, А. Бальцеровича, І. Сороки, І. Герчикова, Ю. Пахомова, Я. Корнаи, А. Бузгалін, Ф. Шахмалова, В. Савченко, та ін. Незважаючи на значна кількість опублікованих наукових праць, багато теоретико-методологічних аспектів проблеми залишаються дискусійними і такими, що вимагають більш глибокого вивчення. Розвиток підприємництва розглядається як стратегічний напрям подолання кризових явищ в економіці і дозволу соціально-економічних проблем. Це і вказує на актуальність обраної теми даної роботи як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация