Нарахування та сплата ЄСВ: важливі нюанси для деяких платників

Опубликовано: 12.01.2019

Означеним наказом викладено в новій редакції Інструкцію № 449 , яка діє з 26.06.2018.

Чимало коректив закріплено в цій Інструкції постфактум, хоча діють вони з 1 січня 2017 року, а деякі норми запроваджено ще раніше. Ми не будемо на них зупинятися окремо, а наголосимо лише на тих найважливіших моментах, які не можна оминути увагою.

Нарахування та сплата ЄСВ

Передусім варто звернути увагу на визначення бази нарахування ЄСВ для підприємців-загальносистемників, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерських господарств.


Кaк избежaть нaлoгoвoй прoверки? ТОВ или ФОП? Оплaтa нa кaрту Привaт - зaкoннo ли?

Підприємці-загальносистемники та особи, які провадять незалежну професійну діяльність:

• починаючи з 01.01.2017 нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО, але не більше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, установлену Законом про ЄСВ (абз. 1 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• базою нарахування ЄСВ для них є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску , але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць – незалежно від того, отримано дохід (прибуток) у відповідному місяці чи ні (абз. 2 – 3 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця , що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок, але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу ( пп. 2 п. 4 розд. ІV Інструкції № 449 ).

Члени фермерських господарств починаючи з 01.01.2018:

• є платниками ЄСВ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню з інших підстав;

• ЄСВ нараховують на суму розподіленого доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню ПДФО , отриманого таким платником від чистого оподаткованого прибутку фермерського господарства, але не більше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску (абз. 1 п. 11 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• базою нарахування ЄСВ для них є розподілений дохід (прибуток), отриманий такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню ПДФО, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску . Але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску – незалежно від того, отримано дохід (прибуток) у відповідному місяці чи ні (абз. 2 – 3 п. 11 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця , що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок, але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу ( пп. 2 п. 6 розд. ІV Інструкції № 449 ).

Звільнення від сплати ЄСВ

Підприємців і членів фермерських господарств з 01.01.2018 звільняють від сплати ЄСВ , якщо вони:

• отримують пенсію за віком, у т. ч. на пільгових умовах;

• є особами з інвалідністю;

• досягли віку, установленого ст. 26 Закону № 1058 , й отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу.

Як роз'яснила ДФС у листі від 19.01.2018 р. № 1644/7/99-99-13-02-01-17 , від сплати єдиного внеску звільнятимуть осіб зазначених категорій, якщо вони:

• отримують пенсію за віком, у т. ч. на пільгових умовах;

• отримують дострокову пенсію, у т. ч. на пільгових умовах;

• отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку, у т. ч. на пільгових умовах ( ст. 55 Закону № 796 );

• є особами з інвалідністю – незалежно від отримання пенсії чи соціальної допомоги;

• досягли віку, установленого ст. 26 Закону № 1058 , й отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

Перелічені категорії осіб можуть бути платниками ЄСВ лише за умови самостійного визначення для себе бази нарахування єдиного внеску , але не більше за максимальну величину бази нарахування, а сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Оскількидля зазначених категорій осіб не передбачено добровільну участь у страхуванні, то порядок нарахування та сплати ЄСВ для них такий самий, як і для інших платників ЄСВ відповідних категорій. Це підтверджує п. 3 розд. ІІІ Порядку № 435 .

Звільнення від обов'язків платників ЄСВ згідно з п. 7 розд. ІV нової редакції Інструкції № 449 передбачено для фізосіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну профдіяльність, і членів фермерських господарств протягом особливого періоду та на весь період незаконного позбавлення волі на території проведення АТО в разі:

• призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, – з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, у якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію);

• незаконного позбавлення волі на території проведення АТО – з першого календарного дня місяця незаконного позбавлення волі до останнього календарного дня місяця, у якому платника було визволено або завершено його лікування (реабілітацію), необхідні після визволення.

Зняття з обліку платника єдиного внеску: обчислення та сплата ЄСВ

Порядок обчислення та сплати ЄСВ у разі зняття з обліку фізосіб-підприємців (осіб, які провадять незалежну профдіяльність), членів фермерських господарств визначено п. 13 розд. ІV Інструкції № 449 .

Останній період, за який потрібно обчислити та сплатити єдиний внесок:

для фізосіб-підприємців – з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення;

для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерських господарств – з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Зазначені особи повинні сплатити єдиний внесок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми "ліквідаційна".

Згідно з оновленою редакцією п. 11 розд. ІІІ Порядку № 435 звіт із зазначенням типу форми "ліквідаційна" формують і подають до органу доходів і зборів:

• підприємці, у т. ч. звільнені від сплати ЄСВ, які сплачують єдиний внесок самостійно (за власним бажанням), – протягом 30 календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

• особи, які провадять незалежну професійну діяльність, і члени фермерських господарств – протягом 30 календарних днів із дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Добровільна сплата ЄСВ і порядок укладення договорів

Для укладення договорів про добровільну участь до органів доходів і зборів, крім заяви, копії трудової книжки (за наявності), копії документа, що посвідчує особу, потрібно ще надавати виписку із системи персоніфікованого обліку ( форма ОК-5 ). Оновлено також й форми договорів про добровільну участь, а саме:

• Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування ( додаток 4 до Інструкції № 449 );

• Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску), наведений у додатку 5 до Інструкції № 449 .

Обчислення та сплату ЄСВ особами, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, здійснюютьна підставі п. 10 розд. ІІІ Інструкції № 449 .

Протягом особливого періоду та на весь період незаконного позбавлення волі на території проведення АТО добровільних платників ЄСВ звільняють від виконання обов'язків щодо сплати єдиного внеску у строки, визначені таким договором ( п. 5 розд. V Інструкції № 449 ).

Уточнено в новій редакції Інструкції № 449 також деякі нюанси щодо стягнення заборгованості (недоїмки) з платників ЄСВ і застосування фінансових санкцій. Зокрема, прописано, що положення розд. VІ і VІІ Інструкції № 449 зупиняються для фізосіб- підприємців й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони не є роботодавцями, і членів фермерських господарств під час дії особливого періоду та на весь строк їх незаконного позбавлення волі на території проведення АТО.

Навигация сайта
Новости
Где поменять валюту онлайн в Запорожье
В последнее время все больше и больше наших сограждан осознают, что жить стало лучше, жить, как говорится, стало веселей. Стремительны рост доходов соотечественников, обусловленной дальновидной политикой

Качественная доска для террасы фасад из
качественная доска для террасы Строительство на загородном участке не ограничивается исключительно возведением жилого здания. Также сооружаются и сопутствующие строения для отдыха, хранения и подсобных

Rivne.name
Эти производства обеспечивают почти половину вредных выбросов в атмосферу, а общий объем их менее 22 тысяч тонн, что весьма хороший показатель. Сочи – крупнейший курортный город в России. Но это и в

Кухню
Цветные кухни выглядят эффектно и легко создают настроение. А вот каким оно будет, зависит не только от выбора цвета кухни, но и от его яркости и насыщенности. Настроение интерьера кухни определяется

Kharkovchanka.com.ua
Желание работать над собой – это совершенно нормально. Если не задумываться, как стать лучше, чем ты есть, то можно многое потерять. Вообще-то все мы хорошо знаем свои слабые и сильные черты и над чем

Lutsk.name
Многие люди советуют собрать ртуть магнитом. Однако таким способом избавиться от токсичных шариков не получится. Вещество хоть и относится к жидким металлам, но является диамагнетиком, при приближении

Rivnenchanka.info/ru
Благодаря своей утончённости, восприимчивости, чувственности женщины являются удивительными созданиями. Только от них зависит, насколько будут гармоничны взаимоотношения. Мужчина играет, безусловно, важную

Ровно
Для своего сайта выбирать нужно ту тематику, в которой вы профессионал, по которой можете давать дельные советы и рекомендации. Ту тематику, которая любима вами и никогда не надоест. Теперь, когда тематика

Як скласти бізнес-план
        У Вас безліч ідей щодо започаткування власного бізнесу і ви готові перейти до рішучих дій, аби зробити Ваші мрії реальністю? Тоді наступним кроком буде складання добре продуманого

Кредит в ивано-франковске
Когда появляется потребность срочно взять кредит наличными в Ивано-Франковске, мы задаемся целью найти выгодный и доступный вариант из большого выбора предложений. Большинство мелких кредитных учреждений

Реклама
Панель управления
Информация