Нарахування та сплата ЄСВ: важливі нюанси для деяких платників

Опубликовано: 12.01.2019

Означеним наказом викладено в новій редакції Інструкцію № 449 , яка діє з 26.06.2018.

Чимало коректив закріплено в цій Інструкції постфактум, хоча діють вони з 1 січня 2017 року, а деякі норми запроваджено ще раніше. Ми не будемо на них зупинятися окремо, а наголосимо лише на тих найважливіших моментах, які не можна оминути увагою.

Нарахування та сплата ЄСВ

Передусім варто звернути увагу на визначення бази нарахування ЄСВ для підприємців-загальносистемників, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерських господарств.


Как избежать налоговой проверки? ТОВ или ФОП? Оплата на карту Приват - законно ли?

Підприємці-загальносистемники та особи, які провадять незалежну професійну діяльність:

• починаючи з 01.01.2017 нараховують ЄСВ на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО, але не більше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, установлену Законом про ЄСВ (абз. 1 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• базою нарахування ЄСВ для них є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску , але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць – незалежно від того, отримано дохід (прибуток) у відповідному місяці чи ні (абз. 2 – 3 п. 3 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця , що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок, але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу ( пп. 2 п. 4 розд. ІV Інструкції № 449 ).

Члени фермерських господарств починаючи з 01.01.2018:

• є платниками ЄСВ, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню з інших підстав;

• ЄСВ нараховують на суму розподіленого доходу (прибутку), що підлягає оподаткуванню ПДФО , отриманого таким платником від чистого оподаткованого прибутку фермерського господарства, але не більше за максимальну величину бази нарахування єдиного внеску (абз. 1 п. 11 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• базою нарахування ЄСВ для них є розподілений дохід (прибуток), отриманий такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню ПДФО, поділений на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску . Але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску – незалежно від того, отримано дохід (прибуток) у відповідному місяці чи ні (абз. 2 – 3 п. 11 розд. ІІІ Інструкції № 449 );

• сплачують ЄСВ один раз на квартал до 20 числа місяця , що настає за кварталом, за який сплачують єдиний внесок, але сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу ( пп. 2 п. 6 розд. ІV Інструкції № 449 ).

Звільнення від сплати ЄСВ

Підприємців і членів фермерських господарств з 01.01.2018 звільняють від сплати ЄСВ , якщо вони:

• отримують пенсію за віком, у т. ч. на пільгових умовах;

• є особами з інвалідністю;

• досягли віку, установленого ст. 26 Закону № 1058 , й отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу.

Як роз'яснила ДФС у листі від 19.01.2018 р. № 1644/7/99-99-13-02-01-17 , від сплати єдиного внеску звільнятимуть осіб зазначених категорій, якщо вони:

• отримують пенсію за віком, у т. ч. на пільгових умовах;

• отримують дострокову пенсію, у т. ч. на пільгових умовах;

• отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку, у т. ч. на пільгових умовах ( ст. 55 Закону № 796 );

• є особами з інвалідністю – незалежно від отримання пенсії чи соціальної допомоги;

• досягли віку, установленого ст. 26 Закону № 1058 , й отримують відповідно до закону пенсію чи соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

Перелічені категорії осіб можуть бути платниками ЄСВ лише за умови самостійного визначення для себе бази нарахування єдиного внеску , але не більше за максимальну величину бази нарахування, а сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Оскількидля зазначених категорій осіб не передбачено добровільну участь у страхуванні, то порядок нарахування та сплати ЄСВ для них такий самий, як і для інших платників ЄСВ відповідних категорій. Це підтверджує п. 3 розд. ІІІ Порядку № 435 .

Звільнення від обов'язків платників ЄСВ згідно з п. 7 розд. ІV нової редакції Інструкції № 449 передбачено для фізосіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну профдіяльність, і членів фермерських господарств протягом особливого періоду та на весь період незаконного позбавлення волі на території проведення АТО в разі:

• призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, – з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, у якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію);

• незаконного позбавлення волі на території проведення АТО – з першого календарного дня місяця незаконного позбавлення волі до останнього календарного дня місяця, у якому платника було визволено або завершено його лікування (реабілітацію), необхідні після визволення.

Зняття з обліку платника єдиного внеску: обчислення та сплата ЄСВ

Порядок обчислення та сплати ЄСВ у разі зняття з обліку фізосіб-підприємців (осіб, які провадять незалежну профдіяльність), членів фермерських господарств визначено п. 13 розд. ІV Інструкції № 449 .

Останній період, за який потрібно обчислити та сплатити єдиний внесок:

для фізосіб-підприємців – з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення;

для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, і членів фермерських господарств – з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня надходження до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Зазначені особи повинні сплатити єдиний внесок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми "ліквідаційна".

Згідно з оновленою редакцією п. 11 розд. ІІІ Порядку № 435 звіт із зазначенням типу форми "ліквідаційна" формують і подають до органу доходів і зборів:

• підприємці, у т. ч. звільнені від сплати ЄСВ, які сплачують єдиний внесок самостійно (за власним бажанням), – протягом 30 календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

• особи, які провадять незалежну професійну діяльність, і члени фермерських господарств – протягом 30 календарних днів із дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Добровільна сплата ЄСВ і порядок укладення договорів

Для укладення договорів про добровільну участь до органів доходів і зборів, крім заяви, копії трудової книжки (за наявності), копії документа, що посвідчує особу, потрібно ще надавати виписку із системи персоніфікованого обліку ( форма ОК-5 ). Оновлено також й форми договорів про добровільну участь, а саме:

• Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування ( додаток 4 до Інструкції № 449 );

• Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску), наведений у додатку 5 до Інструкції № 449 .

Обчислення та сплату ЄСВ особами, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, здійснюютьна підставі п. 10 розд. ІІІ Інструкції № 449 .

Протягом особливого періоду та на весь період незаконного позбавлення волі на території проведення АТО добровільних платників ЄСВ звільняють від виконання обов'язків щодо сплати єдиного внеску у строки, визначені таким договором ( п. 5 розд. V Інструкції № 449 ).

Уточнено в новій редакції Інструкції № 449 також деякі нюанси щодо стягнення заборгованості (недоїмки) з платників ЄСВ і застосування фінансових санкцій. Зокрема, прописано, що положення розд. VІ і VІІ Інструкції № 449 зупиняються для фізосіб- підприємців й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, якщо вони не є роботодавцями, і членів фермерських господарств під час дії особливого періоду та на весь строк їх незаконного позбавлення волі на території проведення АТО.

Навигация сайта
Новости
Снять Помещения свободного назначения
Я попытался обобщить свой опыт в пейзажной съёмке и дать наиболее важные советы начинающим фотографам. Надеюсь, мои советы помогут вам научиться снимать очень красивый, запоминающийся пейзаж. Пейзажная

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Облачная crm
Разработчик систем автоматизации анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). По сути,

Партнер онлайн личный кабинет
Весьма примечательна роль росте производительности управленческих и производственных процессов системы Forward eShop. Данная система предлагает пользователям очень удобный партнер онлайн личный кабинет,

Мебельные молдинги
Плинтуса, напольные и потолочные, в оформлении нашего жилья имеют значение не меньшее, чем отделка и аксессуары для красивого платья. Ошиблись, неправильно подобрали – и вещь не смотрится, какой дорогой

Швидко гроші
Компания «Швидко гроші» — одна из наиболее известных микрофинансовых компаний, которые занимаются выдачей кредитов физическим лицам в онлайн режиме. Компания работает на рынке уже более 7 лет, за которые

Взять кредит пенсионеру
Многие банковские учреждения выдают кредиты пенсионерам, поскольку это огромный пласт клиентов, который пока еще мало исследован. О том, как взять кредит пенсионеру, можно узнать, прочитав данную статью.

Реклама
Панель управления
Информация
rss