Олександр Кривошеїн і столипінська аграрна реформа

В цьому році ми відзначаємо 100 років з дня вбивства П.А. Столипіна, а в 2006 році виповнилося сто років Столипінської аграрної реформи, проведення якої нерозривно пов'язане з ім'ям Олександра Васильовича Кривошеїна. Він не тільки брав участь у підготовці реформи, а й безпосередньо займався її здійсненням. Сучасники називали його третім за величиною російським державним діячем після С. Ю. Вітте і П. А. Столипіна. Нерідко його неофіційно величали і міністром азіатської Росії, оскільки саме він безпосередньо керував організацією переселень і землеустрою на околицях країни.

Кривошеїн народився 19 липня 1857 року в небагатій офіцерській сім'ї в Варшаві Кривошеїн народився 19 липня 1857 року в небагатій офіцерській сім'ї в Варшаві. Закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Службу почав по Міністерству юстиції, з 1987 року служив в Земському відділі Міністерства внутрішніх справ. З 1896 року помічник начальника, а з грудня 1904 року - начальник переселенського управління МВС. У 1905 році призначений товаришем главноуправляющего землеустроєм і землеробством, а 1906 роцi членом Державної ради. З жовтня 1906 року перебував товаришем міністра фінансів, завідував Державним дворянським позикових і Селянським поземельним банками.

У 1908 році обійняв посаду главноуправляющего землеустроєм і землеробством. Після Жовтневої революції 1917 року виступив одним з організаторів антибільшовицького Правого центру в Москві, а в 1918 році - антибільшовицького "Ради державного об'єднання Росії" в Києві. У 1920 році очолював в Криму уряд генерала П. Н. Врангеля. Помер 28 жовтня 1921 року в Берліні.

Столипінська аграрна реформа не була витвором Столипіна. З 1902 по 1905 роки розробкою нового аграрного законодавства на державному рівні займалися багато державних діячів і вчені Росії: Вл. І. Гурко, С. Ю. Вітте, І. Л. Горемикін, А. В. Кривошеїн, П. А. Столипін, П. П. Мігулін, Н. Н. Кутлер і А. А. Кауфман. Питання скасування громади ставилося самим життям. У 1905 році заступник главноуправляющего землеустроєм і землеробством Миколи Кутлера Олександр Кривошеїн висловився проти відчуження поміщицьких земель на користь селян і приєднався до політичних противників свого начальника.

Цей політичний хід відразу виділив його із загальної маси політично пасивної бюрократії. Незабаром Кутлер був відправлений у відставку, а Кривошеїн призначений "тимчасово виконуючим посаду главноуправляющего". Очоливши Комісію для розгляду найближчих заходів до пристрою земельного побуту селян, Кривошеїн приступив до розробки власного проекту, що передбачала в першу чергу реалізацію тих заходів, які можна було провести на підставі чинного на той момент законодавства. Зокрема, з 10 березня 1906 року була відновлена ​​припинене війною переселенський рух.

У 1906 році, з призначенням на пост прем'єр-міністра П. А. Столипіна, розробка земельної реформи зосереджується в міжвідомчої комісії при Міністерстві внутрішніх справ під головуванням Володимира Гурка. Реформа почалася з царського указу 9 листопада 1906 року, дозволяв селянам вихід із громади. Метою реформи було створення шару селян-власників - опори царського режиму і нового земельного ладу. Суть цього порядку зводилася до наступного: руйнування там, де це можливо, громади, перехід до хутірських і висівковий господарствам, переселення частини селян на околиці.

У 1908 році Столипін призначив Кривошеїна У 1908 році Столипін призначив Кривошеїна   главноуправляющим землеустроєм і землеробством главноуправляющим землеустроєм і землеробством. В основу своєї міністерської програми Кривошеїн поклав принцип: "Засновувати переселення на ідеї щільного заселення Сибіру, ​​а не на розрідженні населення Європейської Росії". Так він був сформульований пізніше в спільному зі Столипіним доповіді (записці) на ім'я царя про поїздку в Сибір і Поволжя.

Під час поїздки, що відбулася в серпні - вересні 1910 року, міністри детально ознайомилися з проведенням реформи на околицях. Залізницею вони доїхали до станції Боготол, а на конях від'їжджали від залізниці на 300 верст. Завдяки цій поїздці були зроблені необхідні зміни в переселенської політики. 4 березня 1911 року переселення було оголошено вільним, нерегламентованим в будь-які райони за вибором самих переселяються, після обов'язкового огляду ділянки ходоком.

Ті, хто цим нехтував, йшли на свій страх і ризик, але і їх не залишали без допомоги, відводячи землю в другу чергу. Кривошеїн підкреслював необхідність свободи "живого і чисто народного переселенського справи". Про значення вільної колонізації можна судити на прикладі Єнісейської губернії: з 776 селищ, утворених до 1914 року, урядове переселення дало тільки 102, а 624 були утворені шляхом вільної колонізації.

Перевезення людей здійснювалися переселенческими поїздами, складеними з вагонів, що мали в задній частині приміщення для селянського інвентарю та худоби. Розмір урядової допомоги переселенцям встановлювався в залежності від складності для освоєння даного району.

У задум Столипіна і Кривошеїна входило рівняння сибірських селян в правах з селянами європейської Росії. Вони прагнули і сибіряків зробити власниками своїх наділів, що, на їхню думку, в подальшому мало призвести до інтенсифікації землеробства. З цією метою в 1912-1913 роках в Державну думу були внесені ряд законопроектів: про продаж переселенцям ділянок в найбільш зручних місцевостях Сибіру; про порядок використання земель, непридатних для дрібного селянського господарства, але можуть бути використаними для скотарства або лісової промисловості; про надання права переселення на казенні землі особам всіх станів на загальних з сільськими обивателями підставах.

Однак вони так і не були розглянуті, хоча підготовчі роботи по їх впровадженню відомством були вже розпочаті Однак вони так і не були розглянуті, хоча підготовчі роботи по їх впровадженню відомством були вже розпочаті. Тому Кривошеїн, головний ідеолог Столипінської аграрної реформи, діяв в обхід існуючого законодавства з метою реалізації поставленої мети.

Розуміючи значення агрономічної допомоги для зростання землеробства, Кривошеїн вжив заходів щодо створення постійних агрономічних нарад. Були створені нові досвідчені поля, злучні пункти, насінницькі установи, пункти прокату сільськогосподарських машин, що зробили велику допомогу селянам. До 300-річчя Дому Романових з ініціативи А. В. Кривошеїна і за згодою царя був проведений конкурс та нагородження передових селянських господарств. Зокрема в Єнісейської губернії преміями були відзначені селянин Канського повіту Уярской волості ділянки Кам'янського Е. Я. Туц (300 руб.) І селянин Минусинского повіту Лу? Гавской волості д. Кривий Ф. І. Гребньов (200 руб.).

Для заселення Далекого Сходу був організований спеціальний комітет під головуванням Столипіна і Кривошеїна. Був заборонений "жовтий", тобто китайський працю. Для раціонального використання азіатських територій відряджалися наукові експедиції, які до 1915 року обстежили майже всі підлягають заселенню простору. Була організована лікарська допомога переселенцям. Прокладалися дороги - до 1914 року їх мережа досягла 12 000 верст. Брав участь Кривошеїн і в розробці проектів будівництва залізниць.

Столипін поспішав завершити перетворення Росії і запобігти революції, але його не розуміли праві і ненавиділи ліві. На прем'єра було скоєно одинадцять замахів, при яких постраждали його діти, загинула маса простих людей, і ось його в вересні 1911 року не стало. Після смерті Столипіна реформування країни продовжив Кривошеїн. Новий економічний курс, взятий в 1914 році урядом з ініціативи Кривошеїна, відкривав цікаві перспективи розвитку країни. Але схвалена царем програма грандіозного збільшення кредитів на реформу вже не могла бути виконана. Початок Першої світової війни і що послідувала потім в 1915 році відставка Кривошеїна по суті зупинили реформу і штовхнули Росію на революційний шлях вирішення аграрного питання, незважаючи на те, що реформа проходила успішно. Столипін планував завершити перетворення в Росії за 20 років, і вже через сім років успіх реформи був очевидний, це визнавали навіть за кордоном. У 1913 році з Німеччини до Росії приїжджала урядова комісія на чолі з професором Аугагеном для вивчення результатів реформи. Вивчивши російську досвід, комісія прийшла до висновку, що якщо землевпорядна реформа буде продовжуватися в тому ж вигляді протягом ще десяти років, Росія перетвориться в сильну країну в Європі.

Іван Воронов, кандидат історичних наук. м Абакан

За матеріалами газети "Красноярський робітник" 24 листопада 2006 року

На знімках з архіву Кривошеїн: Олександр Васильович Кривошеїн, портрет-гравюра художника Мате. 1910 р Государ Імператор Микола II в оточенні своїх міністрів, другий ліворуч стоїть А. В. Кривошеїн. 1915 р Прем'єр-міністр уряду Півдня Росії А. В. Кривошеїн, генерал П. Н. Врангель в (центрі) і генерал П. Н. Шатілов. 1920 р Крим.

Туц (300 руб.) І селянин Минусинского повіту Лу?
Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация