Олексіївська фортеця

Олексіївська фортеця (св. Олексія) до перейменування в 1738 році називалася Берецкой. При ній знаходився Перший батальйон Ефремовского полку. Розташована на виїзді з села Олексіївка, Первомайський р-н, Харківська обл. Названа ім'ям другого російського царя з династії Романових - Олексія Михайловича.

Координати: 49 ° 23'31.93 "N 36 ° 15'50.35" E (49.392203, 36.263986).

Збереглася добре.

Опис Олексіївської фортеці Д.І. Багалієм , Який відвідав її в кінці 19 століття: Мнѣ особисто вдалося осмотрѣть одну із 'крѣпостой Української лініі Алексѣевскую, що знаходиться возлѣ р. Береки Вь зміевском' уѣздѣ харківської губ. Вона знаходиться приблизно Вь верстѣ од слободи Алексѣевской, населеній і у даний час однодворцем, нащадками прежніх' ландміліціонеров'. Земляния сооруженія на стільки добре збереглися, що по нім 'можна себѣ скласти досить ясне представленіе про прежніх' размѣрах' і відѣ самої крѣпості. Уявіть себѣ на абсолютно рівній відкритій стѣпной мѣстності досить великий штучний земляний містечко. Містечко етот' імѣет' від' четиреугольніка або, вѣрнѣе сказати, квадрата, кожна сторона дорівнювала приблизно 130 шагам'; по углам' його знаходилися бастіони, значно расшіряющіе предѣли укрѣпленія. Окружність каждаго із 'етіх бастіонов' болѣе 360 шагов', тобто дліннѣе саміх' стѣн'. Середина укрѣпленія представляет' із 'себе чотирикутний площа зй 2 ямами; такія ж ями знаходяться і по всѣм' четирем' углам', гдѣ розташовані бастіони; здѣсь нѣкогда помѣщалісь разния строенія; висота валу по схилу дорівнює 36 шагам'. Другія крѣпості були схоже на Алексѣевскую, так 'как' всѣ онѣ дѣлалісь по одному зразку; з цього ми перейдем' тепер Кь опісанію остальних' частин лініі.

Див. також:

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация