Патентування винаходів

Опубликовано: 22.10.2018

видео Патентування винаходів

Как получить патент

Користуйтесь послугами професійних патентних повірених!

Патентні повірені та фахівці патентно-правової компанії "Інвента" візьмуть на себе роботу по складанню та підготовці всіх необхідних документів заявки на винахід:проведуть попередній патентний пошук з метою виявлення аналогів; виявлять суть технічного рішення ( винахід або корисна модель ), що заявляється; складуть формулу винаходу або корисної модел) та опис матеріалів заявки; підготують кваліфіковану відповідь на запит експертизи патентного відомства; нададуть будь-яку консультацію щодо Вашої заявки на винахід; допоможуть Вам зекономити час і кошти, а також суттєво знизити ризик отримання відмови у видачі патенту на винахід; фахівці компанії "Інвента" гарантують нерозголошення третім особам матеріалів заявок наших клієнтів.

Як отримати патент на винахід чи корисну модель в Україні

Основним законодавчим актом в Україні щодо винаходів та корисних моделей є Закон України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" в редакції від 22.05.2003р.


Винахід чи патентування моделі?

Винаходом (корисною моделлю) називають результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Згідно з Законом винаходом (корисною моделлю) може бути:

продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб); нове застосування відомого продукту чи процесу.

Продуктом, зокрема, може бути пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини або тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенні рослини і тварини.


Програма "Думка експерта", телеканал UBR. Гість студії - Марія Ортинська

Процесом може бути дія або сукупність дій, виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту і спрямованих на досягнення певного технічного результату. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології.

Винахід може отримати правову охорону, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель може отримати правову охорону, якщо вона є новою і промислово придатною.

Право власності, пріоритет і авторство на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. В Україні строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки. Строк дії патенту на корисну модель - 10 років.

Для отримання патенту України на винахід або корисну модель необхідно подати заявку до патентного відомства України (Укрпатент). Заявка - це комплект належним чином оформлених документів. Для отримання патенту в будь-якій іншій країні необхідно подати заявку в патентне відомство цієї країни, або подати міжнародну заявку, за допомогою якої потім можна буде отримати патент практично в будь-якій країні (ах) світу.

За заявкою на винахід Укрпатент проводить спочатку формальну експертизу, а потім кваліфікаційну експертизу. За заявкою на корисну модель проводиться лише формальна експертиза.

Під час формальної експертизи встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

При позитивному рішенні експертизи заявнику видається патент на винахід (корисну модель). За кожну дію (наприклад, подання заявки, проведення кваліфікаційної експертизи, внесення змін в заявку, продовження строків відповіді та ін.) заявнику необхідно сплачувати в Укрпатент відповідні збори. Основні види зборів наведені в таблиці нижче.

Для чого потрібна допомога патентних повірених?

Оскільки вимоги патентних відомств до оформлення та складання документів заявки на винахід (корисну модель) - досить суворі, невиконання їх може призвести до тривалого листування між заявником і патентним відомством (особливо це стосується іноземних патентних відомств), необхідності виправлення тих чи інших помилок в матеріалах заявки, збільшення строків розгляду заявки та як наслідок необхідності сплачувати додаткові збори.

При поданні заявки в патентне відомство іноземної країни помилки при складанні заявки призводять до значних фінансових витрат. Крім того, будь-які помилки в багато разів збільшують ризик відмови у видачі патенту.

Перелік документів, необхідних для видачі патенту України на винахід або корисну модель

    Для подання заявки на винахід (корисну модель) вам необхідно надати такі документи:

Матеріали, що розкривають суть винаходу чи корисної моделі (текст опису та креслення). Повне найменування заявника на українській мові (назва фірми, її юридична адреса або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи)є Засвідчена копія пріоритетного документа (при вимаганні пріоритету за Паризькою Конвенцією). Відомості про винахідників на українській мові (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання). Довіреність патентним повіреним на представництво інтересів заявника у відповідних установах. Договір про надання послуг нашою компанією заявникові.

Отримання патенту на винахід або корисну модель в Україні

Найменування послуги Державний збір, грн. Послуга компанії, грн.
для фіз. осіб для юр. осіб
1.  Проведення патентного пошуку для знаходження аналогів технічного рішення, що заявляється - - від 2500
2 . Попередній аналіз матеріалів, що були відібрані для виявлення винаходу - - 2500
3 . Попередній аналіз матеріалів, що були відібрані для виявлення корисної моделі - - 2500
4 . Підготовка та подання комплекту матеріалів заявки на винахід (не включає виконання креслень) від 40 від 800 8000
5 . Підготовка та подання комплекту матеріалів заявки на корисну модель (не включає виконання креслень) від 40 від 800 6500
6 . Проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід від 150 від 3000 450
7 . Підготовка і подання заперечення на попереднє рішення про відмову у видачі патенту по заявці на винахід або корисну модель - - від 1800
8 . Продовження або відновлення пропущених строків за заявкою на винахід або корисну модель 20 400 400
9 . Прискорений розгляд заявки на корисну модель 720 600
10 . Підготовка і подання заперечення до Апеляційної палати за заявкою на винахід або корисну модель 85 1700 5500
11 . Реєстрація патенту на винахід або корисну модель від 27 від 210 500

Дивіться також матеріали на цю тему:

На печать
Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Кредит в ивано-франковске
Когда появляется потребность срочно взять кредит наличными в Ивано-Франковске, мы задаемся целью найти выгодный и доступный вариант из большого выбора предложений. Большинство мелких кредитных учреждений

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Oxford school отзывы
Трудно сегодня успешно вести серьезные дела, да и просто полноценно путешествовать и отдыхать за рубежом, не владея английским. Изучение языка межнационального общения -это действительно насущная необходимость

Цоколь для кухни
Цоколь для кухни – это одновременно декоративный и функциональный элемент, который устанавливается под кухонными шкафами. Он делает внешний вид гарнитура законченным, убирает неэстетичный зазор,

I
смотреть тут – одно из самых сложных направлений в сфере негабаритных транспортировок. Это связано с отсутствием четких стандартов и трудоемкой подготовкой груза. За несколько лет работы мы разработали

Капельная лента
В наше время совершенно невозможно успешно конкурировать на любом сегменте современного рынка без внедрения интенсивные методов производства. В частности, инновационные технологии в земледелии позволили

Принты на футболках
Все мы так или иначе ищем варианты самовыражения и хотим, чтобы нас воспринимали как особенную личность. Для этого можно, например, сделать оригинальное тату или постричься налысо. А можно и не прибегать

Реклама
Панель управления
Информация
rss