Переваги загальної системи для ФОП у 2018 році

Опубликовано: 25.10.2018

Займаючись підприємництвом, треба самотужки вирішувати безліч питань. Важливим є й питання вибору системи оподаткування та ведення обліку. Сьогодні про переваги загальної системи оподаткування для підприємців та її нюанси.

 Зміст статті:

Кому варто переходити на загальну систему оподаткування?

Загальна система оподаткування має переваги перед спрощеною у разі малої прибутковості бізнесу фізособи-підприємця. Вона дає можливість сплачувати податки з різниці між доходами та витратами. Дана різниця в Податковому кодексі України  носить назву чистий оподатковуваний дохід, хоча простіше було б її назвати прибуток підприємця. Це може бути вигіднішим, ніж сплачувати 3% чи 5% з доходу, як це відбувається на єдиному податку (3 група). Наприклад, у разі збитку – на загальній системі податку взагалі платити не доведеться (крім мінімального ЄСВ). На спрощеній же системі – треба, якщо були будь-які грошові надходження. Опис основних характеристик загальної системи оподаткування наведено нижче:

ФОП на загальній системі оподаткування у 2018 році

Підприємець на загальній системі не має низки обмежень, які існують у платників єдиного податку, наприклад, по формах розрахунку, обсягах (3 група – 5 млн грн). Отже, загальна система оподаткування є єдино можливою у випадках, коли ФОП здійснює заборонені для спрощеної системи види діяльності або господарські операції (наприклад, бартерні форми розрахунку, діяльність у сфері аудиту, технічних досліджень, організації та проведення гастрольних заходів, брокерська діяльність).

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування

Загальний оподатковуваний дохід ФОП – виручка, яка отримана ним у грошовій та/або натуральній формі від здійснення господарської діяльності.

Датою формування доходу згідно ст. 177 ПКУ є дата фактичного надходження компенсації за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги). Це значить, що на дату підписання накладних або актів приймання-передачі виконаних робіт доходу у ФОП немає. Наприклад, уся сума попередньої оплати (авансів), що отримав ФОП у січня 2018 р. за послуги, які будуть надаватися у лютому 2018 р., підлягає включенню до доходу січня 2018 р. При цьому компенсація може бути як грошовою, так і не грошовою (натуральна оплата, бартер).

►  Податок на прибуток у 2018-му: без революції, але важливо

Зазначимо, що на відміну від єдиного податку поповнення ФОП власного рахунку своїми коштами для ФОП на загальній системі не є доходом. Нюанси визнання інших доходів нижче:

Доходи, які підприємець отримав не від підприємницької діяльності, оподатковуються ПДФО за загальними правилами, які встановлені для фізосіб ( п. 177.6 ПКУ ), тобто існує розділення діяльності ФОП   на його господарську та негосподарську (приватну). Наприклад, продаж власного легкового автомобіля або квартири, одержання спадщини – це будуть доходи від непідприємницької діяльності.

Витрати ФОП на загальній системі оподаткування

Для визнання витрат необхідне одночасне дотримання таких умов:

вони документально підтверджені; витрати оплачені, тобто фактично понесені; витрати безпосередньо пов’язані з отриманим доходом; пов’язані з господарською діяльністю; витрати входять до переліку, який визначений у п. 177.4 ПКУ .

Тільки при дотриманні усіх цих вимог витрати можна визнати (!).

►  Оподатковуємо дохід приватних підприємців

Нюанси визнання складу витрат для ФОП наведено в таблиці нижче:

Як бачимо з таблиці, існують платежі, які мають зв’язок з госпдіяльністю, але все одно не визнаються витратами для ФОП (військовий збір, вартість послуг з охорони приміщень, витрати на страхування). Органи ДФС у своїх роз’ясненнях обґрунтовують це тим, що вони не входять до переліку витрат у п. 177.4 ПКУ (консультації 104.05 ЗІР).                 

ПДФО та ВЗ, які ФОП сплачує за себе не включаються до складу витрат. Сума ЄСВ “за себе” та працівників – включається до витрат!

Витрати на амортизацію у ФОП на загальній системі

Амортизація – це поступове списання вартості основних засобів і нематеріальних активів на витрати. З 2017 р. підприємцям на загальній системі дозволено нараховувати амортизацію з дотриманням таких правил:

строки корисного використання ФОП   визначаються відповідно до пп. 177.4.9 ПКУ ; метод амортизації можна лише прямолінійний ; нарахування амортизації здійснюється щомісяця ( лист ДФС від 25.07.2017 р. № 16192/6/99-99-13-01-02-15 ); амортизація починає нараховуватися з місяця наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію (той же лист ДФС); поняття ліквідаційної вартості відсутнє (отже, нульова); не підлягають амортизації у ФОП основні засоби подвійного призначення : земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові та вантажні автомобілі; вартісна межа для основних засобів – більше 6000 грн.

У  пп. 177.4.9 ПКУ визначені номер груп та строки використання, а саме:

Облік доходів і витрат ФОП

Облік доходів та витрат ФОП ведеться у Книзі обліку доходів і витрат (КОДВ) . На підставі неї складається річна податкова декларація про майновий стан та доходи . Порядок її ведення для підприємців на загальній системі встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481 (далі – Порядок № 481).

Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому вигляді.

►  ФОП змінив систему оподаткування протягом року: як подати звітність і сплатити зобов’язання

Без реєстрації КОДВ є недійсною. Для того, щоб зареєструвати її необхідно виконати наступні кроки:

прошнурувати та пронумерувати Книгу; заповнити титульний аркуш Книги. Треба зазначити: ПІБ, ідентифікаційний номер, податкова адреса (місце проживання); заповнити відповідну заяву (у довільній формі) на ім’я начальника ДФС, де підприємець перебуває на обліку, та подати книгу до контролюючого органу за основним місцем обліку; орган ДФС безплатно реєструє Книгу. На ній мають бути проставлені підпис керівника або заступника контролюючого органу, скріплений печаткою.

Аркуші Книги рано чи пізно закінчуються і нова Книга знову підлягає реєстрації.

 Перехід на загальну систему оподаткування ПДВ

Заповнюється Книга у гривнях з копійками. Після закінчення кожного місяця, кварталу, року необхідно підбивати підсумки.

Нормами ПКУ та Порядку № 481 не передбачено дозволу щодо ведення КОДВ найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із ФОП .  Отже, краще щоб  КОДВ підприємець вів самостійно.

Ситуації з обліку доходів і витрат ФОП

Ситуація 1 (витрати повинні бути безпосередньо пов’язані з доходом, для якого вони були здійснені)

ФОП   сплатив придбані товари 22.01.2018 р. Товари були реалізовані 02.02.2018 р. з отриманням в цей же день оплати за них на банківський рахунок.

У даній ситуації доходи мають бути занесені до КОДВ 02.02, так як це дата фактичного надходження грошових коштів.

►  Коли реєструвати Книгу обліку доходів і витрат платникам податків на загальній системі

Витрати повинні бути відображені у КОДВ також 02.02, так як для їх визнання мають бути дотримані дві умови: витрати мають бути оплачені (1) та бути пов’язаними з доходом, що отримується (2). На 22.01 умова (1) виконується, але не виконується умова (2), так як у цей день ФОП   не отримував дохід у зв’язку з понесеними витратами. Це станеться тільки 02.02.

Якщо ФОП є платником ПДВ, то всі доходи та витрати визнаємо без ПДВ. Якщо ж не є платником ПДВ, то вхідний ПДВ при придбанні включаємо до складу витрат ФОП .

Аналогічно й у ситуації, якщо б придбання даних товарів взагалі було у грудні 2017 р. ДФС роз’яснюють, що якщо витрати фактично понесені в поточному році, а дохід отримано в наступному, їх можна записати в графу 6 КОДВ наступного року (див. консультацію ДФС в 104.05 ЗІР).

Ситуація 2 (отримання доходу частинами)

Нехай у ситуації 1 ФОП 02.02.2018 р. отримав лише 50% вартості товарів. Решту було оплачено 09.02.2018 р.

►  Коли підприємець на загальній системі оподаткування повинен відображати в книзі обліку доходів і витрат отриману суму доходу

У даній ситуації витрати теж треба визнавати частинами: 50% вартості придбання товарів визнаємо 02.02 та решту 50% – 09.02.

Ситуація 3 (витрати прямо не пов’язані з отриманим доходом)

Підприємець протягом дня не отримував  дохід, але здійснив комунальні платежі 19.01.2018 р.

У даному випадку витрати на оплату комунальних послуг є іншими витратами (графа 8 КОДВ). Так як дані витрати не можна прямо пов’язати з отриманням доходу від реалізації товару, але вони опосередковано з ним пов’язані та оплачені, належать до господарської діяльності та вони входять до п. 177.4 ПКУ (оплата послуг), то можна їх визнати 19.01.2018 р.

►  Про надання роз’яснення щодо доходу фізособи-підприємця

Крім комунальних послуг, ситуація таким же чином вирішується для:

послуг зв’язку; оплати оренди; виплати зарплати; ЄСВ “за себе” та найнятих працівників.

Усі ці витрати відносяться до витрат ФОП на дату їх сплати (роз’яснення 104.08 ЗІР).

Ситуація 4 (отримання попередньої оплати та її повернення)

01.02.2018 р. підприємець отримує попередню оплату за товар. Однак, товар не був відвантажений, так як відсутній на складі. 03.02.2018 р. сума попередньої оплати повернута покупцю.

У даній ситуації 01.02 необхідно показати дохід, а 03.02 провести коригування доходів шляхом їх запису зі знаком “–”.

Навигация сайта
Новости
Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Облачная crm
Разработчик систем автоматизации анонсировал выход на рынок нового продукта – комплексной программы поддержки маркетинга и продаж в режиме реального времени Forward RTM (Real Time Marketing). По сути,

Партнер онлайн личный кабинет
Весьма примечательна роль росте производительности управленческих и производственных процессов системы Forward eShop. Данная система предлагает пользователям очень удобный партнер онлайн личный кабинет,

Мебельные молдинги
Плинтуса, напольные и потолочные, в оформлении нашего жилья имеют значение не меньшее, чем отделка и аксессуары для красивого платья. Ошиблись, неправильно подобрали – и вещь не смотрится, какой дорогой

Швидко гроші
Компания «Швидко гроші» — одна из наиболее известных микрофинансовых компаний, которые занимаются выдачей кредитов физическим лицам в онлайн режиме. Компания работает на рынке уже более 7 лет, за которые

Взять кредит пенсионеру
Многие банковские учреждения выдают кредиты пенсионерам, поскольку это огромный пласт клиентов, который пока еще мало исследован. О том, как взять кредит пенсионеру, можно узнать, прочитав данную статью.

Эффективный возврат долга
В наше время очень и очень многих может интересовать такой вопрос. А как же вернуть задолженность, если определенное лицо отказывается ее платить? Для того, что бы должник вернул задолженность, необходимо

Реклама
Панель управления
Информация
rss