Служба за контрактом для дівчат і жінокУ сучасному світі значно зросла популярність військової служби. Служба в армії, сприймається не тільки як можливість виконати патріотичний обов'язок перед батьківщиною, але і як шанс отримати високооплачувану роботу, яка і прогодує, і загартує, як фізично, так і психологічно. З давніх-давен відомо, що служба в армії це найкраща школа виживання. І якщо для чоловіків такий вибір є цілком природним, то активне бажання дівчини вступити на військову службу для сучасного соціуму не є чимось звичайним. Але, тим не менш, у жінок є можливість служити в армії, і цю можливість досить нескладно реалізувати.

Жінки можуть служити в армії тільки за контрактом, для них немає ні обов'язкового військового призову, ні інших військових обов'язків, які несуть чоловіки. Контракт - це договір, в якому визначаються основні права і обов'язки сторін, саме цією домовленістю визначається термін служби, порядок грошового утримання і порядок присвоєння військових звань контрактникові.

У РФ можливе укладання контракту у всіх родах військ, але існують обмеження за спеціальностями, звань і службам. Не можна поступити на службу за контрактом , Якщо така служба пов'язана з роботою з секретними даними або з інформацією, яка має обмежений доступ.

Дівчата не дуже часто вибирають службу в підрозділах, де є необхідність витримувати фізичні навантаження, або служба в яких пов'язана з небезпекою для здоров'я, а ось виконання обов'язків інструкторів, діловодів, адміністративних працівників при штабах - може бути під силу жінкам в погонах.

До претендентів на службу в армії за контрактом пред'являються певні вимоги. Для жінок вони такі ж, як і для чоловіків. Кандидат повинен мати відповідне бажаної посади освіту. Кандидат повинен бути здоровий, при чому оцінюється як фізичне, так і психологічне здоров'я. Кандидат повинен бути старше 18 і молодше 40 років.

Якщо претендент на військову посаду відповідає всім необхідним умовам, йому видається висновок про придатність до військової служби, після чого, при наявності вакансії, підписується контракт. Перелік вакансій потрібно дізнаватися у військовому комісаріаті округу, в якому є бажання служити.

Потрапити на військову службу можна, дотримуючись такої алгоритм. Дівчина, яка прийняла рішення служити в армії за контрактом, звертається за місцем прописки до військового комісаріату. Якщо є вакансія для контрактника, претендентка подає заяву, з проханням прийняти її на контрактну службу. У заяві слід вказати на який термін передбачається укласти контракт. Згідно російського законодавства, контракти на військову службу можуть бути укладені на термін від трьох до десяти років. До заяви додаються копії документів, що засвідчують особу, що підтверджують наявність освіти і необхідної кваліфікації, а так же трудова книжка і медичний висновок. Так само претендентка повинна додати до заяви свою анкету, в якій відповісти на ряд питань автобіографічного характеру і коротко викласти саму автобіографію.

У тому випадку, якщо у військовій частині, куди дівчина подає заяву з документами, є вакансія, то таку заяву відразу розглядається і керівництвом приймається рішення про прийняття претендента або про відмову. У тому випадку, якщо вакансія відсутня, тоді за бажанням претендента, його заявка може бути поставлена ​​в резерв.


Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация