Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

 1. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель Цінний папір являє собою грошовий...
 2. облігація
 3. Банківський сертифікат
 4. вексель
 5. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 6. акція
 7. облігація
 8. Банківський сертифікат
 9. вексель
 10. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 11. акція
 12. облігація
 13. Банківський сертифікат
 14. вексель
 15. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 16. акція
 17. облігація
 18. Банківський сертифікат
 19. вексель
 20. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 21. акція
 22. облігація
 23. Банківський сертифікат
 24. вексель
 25. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 26. акція
 27. облігація
 28. Банківський сертифікат
 29. вексель
 30. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 31. акція
 32. облігація
 33. Банківський сертифікат
 34. вексель
 35. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 36. акція
 37. облігація
 38. Банківський сертифікат
 39. вексель
 40. Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель
 41. акція
 42. облігація
 43. Банківський сертифікат
 44. вексель

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Види цінних паперів: акція, облігація, банківський сертифікат, вексель

Цінний папір являє собою грошовий платіжний документ, що підтверджує відносини між емітентом і власником. Цінний папір є основним об'єктом всіх угод, що здійснюються на ринку цінних паперів. З Цивільного Кодексу (ст. 142) слід, що цінним папером прийнято вважати документ, в обов'язковому порядку містить всі необхідні реквізити, тим самим засвідчуючи майнові права його власника.

Цивільний Кодекс (ст. 143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів.

143) включає в перелік цінних паперів такі документи: державна облігація, облігація, ощадний і депозитні сертифікати, вексель, акція, чек, коносамент, банківська ощадна книжка на пред'явника, приватизаційні цінні папери, а так само ряд інших документів, які визначені законом і віднесені до даного виду грошових документів

Емісійний цінний папір закріплює за собою сукупність як майнових, так і немайнових прав. При цьому, даний документ розміщується випусками і має рівні терміни здійснення прав і обсяг всередині одного їх випуску, незалежно від строків придбання цінного паперу. Таким чином, всі власники конкретних цінних паперів рівні за своїми правами.

Варто відзначити, що цінний папір може бути випущена як в готівковій, так і в безготівковій формі. При цьому, всі готівкові (документарні) папери поділяються на іменні, на пред'явника і ордерні. Так, іменний цінний папір передбачає вказівку імені її власника і може бути передана йому тільки за допомогою цесії (передавальний напис). Тоді як цінний папір на пред'явника не містить такого запису і може бути передана іншій особі за допомогою її вручення. При необхідності передати ордерну цінний папір в обов'язковому порядку використовується спеціальний документ - ордер (наказ власника даного цінного паперу).

акція

Акція являє собою емісійну цінний папір, яка закріплює за собою право її власника на участь в акціонерному товаристві, тим самим претендуючи на частину майна, яке може залишитися після його ліквідації. Крім цього, акція передбачає отримання її власником дивідендів як прибутку акціонерного товариства. Акції є безстроковими паперами, що означає її дію на ринку цінних паперів до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило її. Справа в тому, що саме по собі акціонерне товариство не зобов'язане викуповувати ці папери, якою б випадок не настав (ліквідація, реорганізація тощо). У разі ліквідації підприємства акції можна вважати недійсними.
Дані цінні папери можуть бути як іменними, так і на пред'явника. При цьому, виділяють дві основні категорії акцій: звичайні і привілейовані. Незалежно від виду акцій її власники є акціонерами товариства та можуть претендувати на його майно.

Прості акції (звичайні) дають можливість їх власникові брати участь в голосуванні на зборах акціонерів, у разі якщо раніше здійснилася повна оплата акцій. Виплата дивідендів і ліквідаційної вартості по простих акціях здійснюється тільки після проведення виплат власникам привілейованих акцій.

Привілейовані акції - даний вид цінного паперу не дає права її власнику брати участь в голосуванні зборів акціонерів. Винятки становлять випадки, при яких дане право закріплено за власниками при створенні статуту акціонерного товариства. Перевага даного паперу полягає в тому, що при ліквідації товариства власники в обов'язковому порядку отримують належні їм дивіденди, а так само ліквідаційну вартість. У свою чергу привілейовані акції підрозділяються на:

 • конвертовані - цінний папір, що припускає наступний обмін на звичайні акції або ж інший вид привілейованих акцій. При цьому, умови обміну цінних паперів встановлює безпосередньо емітент;
 • кумулятивні акції - цінні папери, які передбачають накопичення грошових коштів в якості дивідендів в разі, якщо власник акцій відмовляється від отримання виплат в термін і капіталізує кошти. Умови накопичення, включаючи терміни капіталізації, так само визначаються емітентом.

При цьому, всі акції, незалежно від їх виду і здійснюваних ними функцій, поділяються на розміщення і оголошені. Так, розміщені акції є всі ті цінні папери, які вже були раніше реалізовані. Завдяки цих акцій існує можливість визначити розмір статутного фонду акціонерного товариства. Разом з розміщеними, суспільство так само має право розміщувати оголошені акції в якості доповнення. У статуті акціонерного товариства строго визначена кількість випуску даного виду акцій.

Слід зупинитися на найбільш поширених поняттях, пов'язаних з реалізацією акцій.

Номінал акції є її вартість. Сукупність номінальної вартості всіх акцій і визначають розмір статутного капіталу акціонерного товариства.

Капіталізація являє собою показник, завдяки якому можна визначити обсяг капіталу компанії, завдяки реалізації акцій.

Консолідація акцій - процедура, яка формулюється виключно загальними зборами акціонерів. Вона передбачає, що дві або ж більше акцій можуть бути конвертовані в одну абсолютно нову акцію того ж виду. У разі, якщо процедура консолідації була проведена, в статутний капітал акціонерного товариства вносяться відповідні зміни щодо кількості оголошених акцій, а так само щодо їх номінальної вартості.

Доходи по акціях можуть бути представлені в двох видах. Перш за все, у вигляді її курсової вартості. Але для отримання даного виду доходу акцію слід попередньо продати, причому, чим вигідніше акція буде продана, тим більший прибуток вдасться отримати. Даний спосіб отримання прибутку вважається трохи ризиковим, але, тим не менше, здатний принести її власникові не малу прибуток. Ті, хто менш схильний до ризиків воліють отримувати дивіденди. Ціна таких акцій може згодом підвищуватися, правда, не завжди швидко. Рішення про виплату проміжних дивідендів може бути прийнято радою директорів акціонерного товариства, тоді як питання про виплату річних дивідендів приймається загальними зборами акціонерів, але за рекомендацією ради директорів.

Про ступінь прибутковості акцій, її якості і попит говорять відповідні рейтинги. Такі рейтинги проводять всесвітньо відомі аналітичні компанії, що дають оцінку акціям тих чи інших акціонерних товариств, підприємств і т.д. Найбільш популярними аналітичними компаніями є «Standard & Poor», а так само «Moody's Investors Service». Так, присвоєний шляхом відповідних позначень рейтинг конкретної акції в значній мірі впливає на зацікавленість інвесторів, а тому і на прибутковості даного цінного паперу. На прикладі рейтингового агентства «Standard & Poor» можна розглянути процедуру оцінки акцій. Так, при наявність оцінки А + можна вважати, що акції присвоєно найвищий рейтинг, тоді як С означає, що рейтинг акції дуже низький.

Існує ще одне визначення, завдяки якому можна негласно оцінити рейтинг акцій тих чи інших підприємств. Так, підприємства, що мають високий кредитний рейтинг безпосередньо в своїх галузях називаються «блакитні фішки». Придбання акцій таких підприємств передбачає в подальшому зростаючий капітал, адже, як правило, таке інвестування обіцяє тільки дохід. Безумовно, і ціни на акції даних підприємств не малі. Статистичні дані показують, що ціна «блакитних фішок» найчастіше тільки зростає і вкрай рідко можна спостерігати її падіння. Акції подібних підприємствах завжди затребувані і здійснити їх купівлю-продаж на фондовому ринку можливо в будь-який час.

Як відомо, все акції розміщуються на фондовому ринку і ціни на них постійно змінюються. На зміну цін впливає велика кількість чинників. Простежити за рухом акцій на ринку (спад і зростання попиту на папери) можна за допомогою тренда - вектора руху ринку. Найважливішими інструментами визначення динаміки фондового ринку є відповідні індекси.

Фондовий індекс являє собою середньостатистичний показник зміни цін на активи. Виявивши поточне значення індексу, і зіставивши його з попереднім значенням можна провести оцінку поведінки ринку, згрупувати всі події, що відбулися за звітний період (від макроекономічних ситуацій до корпоративних подій конкретних підприємств: злиття, ліквідація, відставка директорів і т.д.). На основі отриманих даних з'являється можливість скласти прогноз на найближчий час.

Слід мати на увазі, що в залежності від того, які саме цінні папери були обрані при розрахунку фондового індексу, можна здійснити характеристику ринку. Це може бути показник як для всього ринку в цілому, так і показник всередині конкретної галузі. Так, цілком можливо виявити найбільш стрімко розвиваються сектора економіки, так і ті галузі, розвиток яких призупинено. Виходячи з отриманих даних, так само можна сміливо будувати прогнози на попит і пропозицію конкретних акцій.

Найвідомішим з усіх існуючих фондових індексів є індекс Доу-Джонса. В даний індекс входять 30 американських організацій і промислових підприємств. Даний індекс підрозділяється на чотири види: транспортний, комунальний, промисловий і складовою. Прийнято вважати, що, не дивлячись на досить велику кількість існуючих фондових індексів, тільки Доу-Джонс здатний розрахувати найбільш точний показник.

облігація

Облігація являє собою борговий цінний папір, що визначає відносини позики між її власником і емітентом. Головною особливістю даного виду цінного паперу є те, що облігація має на увазі під собою надання кредитних коштів, оформлених у вигляді боргового зобов'язання. Таким чином, облігація є терміновою папером і емітується на певний термін, по закінченню якого облігація повинна бути викуплена за її номінальною вартістю. Випуском цієї цінних паперів можуть займатися як акціонерні товариства, приватні підприємства, так і загальнодержавні та місцеві органи влади. Всі облігації мають на увазі отримання доходу, або як його ще називають - купон.

Існує кілька видів облігацій:

 1. Класична (твердовідсоткових, купонна). Даний вид облігації на увазі виплату заздалегідь фіксованого доходу.
 2. Облігація зі змінним купоном. Дохід по даним цінним папером змінюється в силу певних чинників. Як правило, на вартість облігації впливає ринкова економіка, а тому не рідко і інфляція. Саме тому величина купона по даній облігації безпосередньо залежить від зміни показників ринкової економіки. При виході позитивних макроекономічних новин вартість облігацій може в рази вирости, рівно, як і впасти, в разі якщо відповідні новини були негативними.
 3. Конвертована - даний вид цінного паперу може бути обміняний на акції або інші облігації, згідно з обумовленими раніше умовами емісії.
 4. Бескупонная - даний вид облігації не має на увазі отримання купонів. В даному випадку дохід інвестора безпосередньо залежить від різниці між номінальною вартістю паперу і ціною її купівлі. Одним словом - чим дешевше купити, і дорожче продати, тим більший прибуток можна отримати від угоди.

Поряд зі стандартними видами облігацій існують так же і такі поняття як світова облігація і єврооблігація . В даному випадку світова облігація є цінним папером, випущену відразу в декількох країнах, тоді як єврооблігація - папір, випущена емітентом у валюті сторонньої країни.

Всі державні облігації поділяються на цінні папери ринкових і неринкових позик. Найбільш популярними облігаціями ринкових позик є наступні:

 • облігація федеральної позики , Що представляє собою папір середньострокової позики і припускає змінний купон;
 • державна короткострокова облігація, що випускається в безготівковій формі, що передбачає нульовий купон;
 • облігація державного ощадного позики - середньострокова цінний папір на пред'явника;
 • облігація внутрішньої валютної позики - цінні папери, випущені в 1993 році з метою погашення заборгованості Зовнішекономбанку. В наслідок дані облігації додатково були випущені в 1996. Купон по облігації становить 3% в рік.

Особливим видом недержавних облігацій є житловий сертифікат. Дана цінний папір являє собою передачу права її власнику на придбання квартири в разі покупки певного пакета облігацій. Таким чином, придбання житлового сертифіката означає, що кошти на будівництво житла було внесено і в наслідок власник облігації має право розраховувати на власне житло.

Ступінь прибутковості облігацій, як і на прикладі з акціями, так само визначається шляхом присвоєння рейтингів. Найбільш впливовим аналітичним агентством так само є «Standard & Poor», В даному випадку рейтинг не поширюється на облігації, емітентами яких є центральні державні органи. Вся справа в тому, що дані організації відрізняються досить низькою надійністю.

Банківський сертифікат

Банківський сертифікат - цінний папір, яка стверджує розміщення коштів у банківській установі, тим самим передбачає отримання, як суми номіналу паперу, так і нарахованих% за нею. Власником банківського сертифіката є бенефіціар.

Види банківського сертифікату:

 1. Ощадний - дана цінний папір призначена для фізичних осіб, яка випускається на строк до трьох років. За ощадному сертифікату нараховуються купони, як і у випадку з облігаціями. Даний вид паперу може бути як іменним, так і на пред'явника. Точно, як і у випадку з акціями, іменний сертифікат вручається особисто власнику в руки за допомогою цесії, а сертифікат на пред'явника може вручатися іншій особі з метою передачі безпосередньому власникові.
 2. Депозитний - дана цінний папір призначена виключно для юридичних осіб. Граничним терміном випуску депозитного сертифіката є один календарний рік.

вексель

Вексель являє собою боргове зобов'язання, згідно з яким власник паперу зобов'язується повернути обумовлену суму коштів в зазначені терміни. Вексель нерідко використовується не тільки в якості кредиту, але і як засіб розрахунку за товари або послуги. Досить багато підприємств використовують вексель як платіжний документ. Слід звернути увагу, що вексель не має точної форми оформлення, з властивими для подібних цінних паперів зобов'язаннями реквізитами. Як правило, даний документ складається в довільній формі, зберігаючи при цьому своє призначення - фіксовані суми і терміни повернення платежів.

Види векселів:

 1. Простий - згідно даних паперах, векселедавець зобов'язується в обумовлені терміни сплатити зазначену суму коштів векселедержателю.
 2. Перекладної - в даному випадку на прохання або за наказом особи, яка видала вексель, здійснюється сплата обумовленої суми коштів в зазначені терміни третій особі.
 3. Дружній - як правило, подібні цінні папери не укладаються між організаціями, так як припускають позику і повернення коштів на основі взаємодопомоги.
 4. Бронзовий - це назва є не офіційним і метою виписки такого паперу є шахрайські операції. Найчастіше, дана цінний папір виписується від неплатоспроможного особи. В наслідок отримані кошти перепродуються третій особі.

Всі векселі діляться на фінансові - ті, завдяки яким оформляються всі грошові операції, і комерційні - векселі, що виникають у разі надання комерційного позики.

Навигация сайта
Новости
Социальная политика государства
Государственная политика охватывает принципиально главные направления в развитии общества. Вместе с этим решаются стоящие перед различными отраслями общественной жизни конкретные задачи. В связи с этим

Смешанная экономика это
СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА — (mixed economy) Экономика, в которой сосуществуют государственные и частные предприятия. Некоторые виды экономической деятельности осуществляются индивидами или фирмами, принимающими

Экономика для чайников
Жанр: Экономика В этой книге вы найдете описание самых важных экономических теорий, гипотез и открытий, но без огромного количества малопонятных деталей, устаревших примеров или сложных математических

Антиинфляционная политика государства
Инфляция проявляется в непрерывном обшем повышении цен, падает реальная ценность личных сбережений, хранящихся в виде наличных денег или на счетах. Рост цен неумолимо сокращает мае- су товаров, которую

Реклама
Панель управления
Информация